Lezárult a COST SHIINE projekt

2024.03.25.
Lezárult a COST SHIINE projekt
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar kutatói is részt vettek a 38 országot tömörítő pán-európai szociális innovációs műhelyhálózat létrehozásán dolgozó programban.

Multi-disciplinary Innovation for Social Change (SHIINE) projekt célja az volt, hogy a szakpolitikákban és gyakorlatokban elterjessze a design-led és user-led megközelítéseket, hangsúlyozza a felsőoktatás szerepét a társadalmi változások előmozdításában, összekapcsolja a szakpolitikát és a társadalmi innovációkat, valamint erősítse az ún. quadruple helix ökoszisztémát (ez a társadalom tudásteremtésben és innovációban betöltött szerepét középpontba helyező fogalomkör). Ennek érdekében még 2019-ben alakultak meg azok munkacsoportok, amelyek áttekintették a szakirodalmat és feltérképezték a témában ismert hatékony gyakorlatokat, majd kutatásfejlesztési fórumokon erősítették meg az akadémiai és társadalmi innovációk összekapcsolódását. A projektben Magyarországról Csángó Dániel, Cserti-Szauer Csilla, Katona Vanda és Sándor Anikó vett részt az ELTE részéről, Juhász Péter pedig a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzőjét képviselte.

A Bárczi delegációjának célja elsősorban az „Együtt oktatunk és kutatunk!” irányzat nemzetközi népszerűsítése volt, amely az inkluzív felsőoktatás fontosságát, valamint a fogyatékossággal élő és nem fogyatékos emberek közös tanításának és kutatómunkájának lehetőségeit helyezi előtérbe. A megközelítés 2017-ben elnyerte a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjat, a módszertant pedig az ELTE közreműködésével együtt a pedagógiai, gyógypedagógiai felsőoktatáson túl a teológus- és lelkészképzésben is kipróbálták az Oktatási Jogok Biztosa Hivatala, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája, valamint a Református Missziói Központ Siketmissziója bevonásával.

A zárókonferencián Zagyi Emese és Sándor Anikó képviselték a Bárczit

Az ELTE BGGYK és a Semmelweis Egyetem SZVK ebben a szellemiségben hívta életre 2019-ben a Disability/Studies/ and Social/ Innovation Lab-et, hogy a különféle segítő szakmákban dolgozó szakembereknek támogatást adjon a felnőtt fogyatékossággal élő emberekkel közös tevékenységekhez és munkához. Az innovációs labor a korábban említett quadruple helix ökoszisztémára támaszkodva az elmúlt öt évben fogyatékos felhasználókkal közös kutatási és fejlesztési projektek elősegítésén dolgozott és számos eredményt ért el.

"A COST program legfontosabb eredménye az ELTE számára, hogy megismertük az értékvezérelt, felelősségteljes innovációk világát, amihez kiválóan tudtuk a saját társadalmi innovációinkat kapcsolni. Sokat tanultunk arról, milyen fontos kulcsszereplői ezeknek a fejlesztéseknek a felsőoktatási intézmények, amelyek a kutatási és módszertani know-how-juk segítségével össze tudják kapcsolni a folyamat további releváns szereplőit (cégek, felhasználók és döntéshozók). Arra is jobban odafigyelünk mostantól, hogy a helix legújabb szempontját, a környezeti fenntarthatóságot is figyelembe vegyük a projektjeinkben. A DSSI Lab olyan szakmai közösség, amelyben

tagjaink erőforrásait kihasználva helyi változásokat generáló projekteken tudunk dolgozni,

és nem kizárólag tudományos eredményeket hozunk létre egy szűk közösség számára. Közös mottónk, hogy a hallgatókat ne a foglalkozásukra készítsük fel, hanem a társadalomra, méghozzá úgy, hogy a globális kihívásokra helyben találjanak fenntartható válaszokat, megoldásokat" – foglalta össze Sándor Anikó a projekt során szerzett tapasztalatait.

Mára a felsőoktatási intézmények felismerték felelősségüket az innovációk ösztönzésében, és multidiszciplináris labek segítségével keresnek válaszokat társadalmi problémákra. A COST SHIINE projekt legfontosabb eredményeit a résztvevők online elérhető szakkönyvben foglalták össze. 

A projekt zárultával a DSSI Lab célja, hogy tovább fejlessze a fogyatékos emberekkel közösen kialakított participatív innovációk módszertanát. Az ELTE-s kutatók a quadruple helix szellemiségében olyan kutatásokat és fejlesztéseket ösztönöznek, amelyek bevonják a fogyatékossággal élő felhasználókat (állampolgárokat), valamint a döntéshozókat és cégeket is. Jelenleg is több nemzetközi kutatási és fejlesztési projekten dolgoznak: egy Horizon pályázatuk a sérülékeny csoportok társadalmi részvételével és a helyi közösségekhez való tartozással foglalkozik, egy másikat pedig a fogyatékossággal élő személyek szexuális és reprodukciós jogaival és egészségével kapcsolatban készítenek elő, és tervezés alatt áll két multidiszciplináris pályázat is, amelyekben az ELTE ÁJK-val és a PPK-val dolgoznak majd együtt.