Lézeres citofluoriméter az ELTE Immunológiai Tanszékén

2021.04.27.
Lézeres citofluoriméter az ELTE Immunológiai Tanszékén
A csúcstechnológiás, több mint ötven millió forintos műszer a kutatásban, illetve a biológus és biotechnológiai mesterképzésben is fontos szerepet kap.

Az ELTE TTK Immunológiai Tanszéke egy B53009 Beckman Coulter CytoFLEX System B3-R3-V2-t szerzett be annak tartozékával, egy CytoFLEX Plate loaderrel a VEKOP-2.3.3-15-2017-00021 projekt keretében. Az európai uniós támogatásnak köszönhetően telepített áramlási citofluoriméterrel modern, nagy áteresztőképességű rendszer segítségével lehet vizsgálni a különböző sejteket, sejtfelszíni markereket és sejtorganellumokat. Ehhez a készülékben három lézer is rendelkezésre áll, így egyszerre akár 8–13 különböző tulajdonságát is vizsgálni lehet a sejteknek. A plate loader funkciónak köszönhetően pedig adott idő alatt jóval több mintát lehet elemezni, mint korábban, így a készülék számos kutatócsoport különböző területeken végzett munkáját tudja segíteni (pl. komplement-rendszer vizsgálata, monoklonális ellenanyag-fejlesztések, autoimmun betegségekben B sejt szubpopulációk vizsgálata, integrin expressziós mintázatok elemzése stb.).

A citofluoriméter segítségével végzett vizsgálatok hozzájárulnak a daganatos és a krónikus gyulladásos megbetegedések mechanizmusának jobb megértéséhez, illetve a gyógyuláshoz vezető terápia kifejlesztéséhez. A beszerzett eszköznek a kutatási feladatok ellátása mellett az oktatásban is jelentős szerepe van mind az ELTE Biológus MSc, mind pedig a Biotechnológia MSc képzései során. Így a beruházásnak köszönhetően az ELTE kutatócsoportjai és a diákok megismerhetik, illetve gyakorlatban is alkalmazhatják a modern áramlási citofluorimétert. Az eszköznek köszönhetően több együttműködés is megvalósult külsős partnerek bevonásával. A projekt lezárásáig több mint 50 felhasználó munkájával számos MSc-szakdolgozat, PHD-dolgozat, rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent publikáció, illetve hazai és nemzetközi konferenciákon bemutatott poszter és előadás jött létre.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017. június 1. és 2020. május 31. között, a támogatás mértéke csaknem 55 millió forint volt.