Mádl Ferenc 80

2011. február 16-án ünnepi konferenciával köszöntötték az ELTE díszdoktorát, a köztársaság korábbi elnökét az ELTE ÁJTK-n.


Mádl Ferenc kitüntetést vesz át Mezey Barnától

Ünnepi konferenciát tartottak Mádl Ferenc professzor 80. születésnapja alkalmából 2011. február 16-án az ELTE ÁJTK-n. Köszöntőjében az ELTE rektora, Mezey Barna méltatta a professzor tudományos és oktatási eredményeit, kiemelve műveinek és pályájának európai tájékozódását, Mádl közéleti szerepvállalását és emberi példaadását. A köszöntőt követően Burián László Nemzeti tradíció, modernizáció és európai jogegységesítés - A magyar nemzetközi magánjog dilemmái a XXI. század elején; míg Vékás Lajos Történeti visszapillantás a magyar magánjog kodifikációjára címmel tartott előadást, Harmathy Attila pedig a magyar polgári jog fejlődéséről beszélt. A tudományos rendezvényt fogadás követte az ünnepelt tiszteletére az ELTE Tanári Klubjában.

Mádl Ferenc 1964 óta az állam- és jogtudományok kandidátusa, akadémiai doktori fokozatát 1974-ben szerezte. 1971-től tanít az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1974 óta egyetemi tanár. Előbb az ELTE Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, majd több mint tíz éven át az ELTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője volt. 1987-től az MTA levelező majd 1993-tól fogva rendes tagja. Több, mint kétszáz tanulmányt, és 20 szakkönyvet publikált magyarul és különböző idegen nyelveken, rendkívül széleskörű külföldi ismeretségnek és elismertségnek örvend. Számos külföldi egyetemen tanított, nemzetközi testületnek volt tagja. Munkásságát számtalan díjjal ismerték el. A legelsők között ismerte fel Magyarországon az Európai Gazdasági Közösség létrejöttének jogtudományi jelentőségét. Úttörő szerepet vállalt az Európai Közösség gazdasági jogának, mint önálló stúdiumnak a megformálásában, hazai meghonosításában. 1990-től az első szabadon választott magyar kormány tárca nélküli minisztere, 1993-tól a kormány mandátumának lejártáig pedig művelődési és közoktatási miniszter, akinek meghatározó szerepe volt a hazai felsőoktatás és tudományos kutatás új kereteinek, törvényi szabályozásának kialakításában. 2000-től öt éven át köztársasági elnök volt.

ELTE ÁJTK

2011.02.17.