Magyar Felfedező Nagydíjas paleoökológus

2017.05.02.
Magyar Felfedező Nagydíjas paleoökológus
Ötödik alkalommal adta át a Földgömb és az Expedíciós Kutatásért Alapítvány a Magyar Felfedező Nagydíjat. Idén az április 29-i felfedezők napján Magyari Enikőnek, az ELTE TTK tudományos főmunkatársának ítélték az elismerést őskörnyezet-elemző feltáró munkájáért, a paleobotanikában és paleoökológiában tett nemzetközi jelentőségű felfedezéseiért, valamint kimagasló csapatépítő, kutatásszervező tevékenységéért.

Magyari Enikő 1997-ben szerzett biológus-ökológus – angol szakfordító diplomát a Debreceni Egyetemen. Dolgozott többek között a Mátra Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, a Newcastle-i Egyetemen és a Durham-i Egyetemen is. 2007 óta tevékenykedik az MTA-MTM Paleontológiai Kutatócsoportban (2012-től MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport), melynek 2017-től tudományos tanácsadója, illetve az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének tudományos főmunkatársa. Kutatási témáját a kvarter paleobotanika, paleoökológia, negyedidőszaki klímakutatás, késő-glaciális és holocén pollenmonitorozási program és a holocén pollenvizsgálatok jelentik.

A kutatónő több mint másfél évtizede vezet terepi kutatásokat, köztük hegyi feltáró munkát is a földtörténeti közelmúlt környezeti eseményeinek felderítésére. Paleo­botanikai és paleoökológiai elemzései során a pleisztocén végi és a holocén klímaváltozások alakította életközösségek jellegzetességeit tárja fel. A kárpáti térség „szélsőséges” helyeire vezet kutatóutakat: mélyfekvésű alföldi lápokba, egykori és mai folyóárterekre, a befagyott Balatonra, illetve vulkáni kráterekbe és a hegyvidéki tengerszemek világába.

Minden olyan helyszínt célba vesz, ahol – szinte csapdába kerülve – hosszú időre megőrződhettek a múlt beszédes nyomai: virágporszemek, fosszilizálódott növény-, vagy állatmaradványok. Évek óta kutatja a Retyezát hegyi tavainak mélyét, részletes környezettörténeti eseménysort állítva össze a tavi üledékek fúrásából nyert információkból. A hargitai Szent Anna-tó életmaradványainak elemzésével a legfiatalabb kárpáti vulkánkitörések megismeréséhez is hozzájárul. A Kárpát-medence egykori és mai vizes élőhelyeinek őskörnyezeti elemzésével, vagy épp a Balaton üledékeinek vizsgálatával a természetes és az emberi beavatkozás során létrejött átalakulásokat, klímaingadozásokat és környezeti válaszokat is feltárja.

Forrás: Felfedezők napja