A Magyar Tudomány Ünnepe

2016.10.26.
A Magyar Tudomány Ünnepe
2016. november 3. – november 30. között ismét megtartják a Magyar Tudomány Ünnepét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén is számos rendezvénnyel csatlakozott az országos programsorozathoz.

A Magyar Tudomány Ünnepe a Magyar Tudományos Akadémia által 13 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. 

A 2016. évi rendezvénysorozat mottója „Oknyomozó tudomány", amely arra utal, hogy a tudományos kutatások alapja a jelenségek okainak felderítése. Szemléletváltást hirdet emellett a tudományos kutatásokban: egyre több globális szintű tudományos kérdés merül fel (pl. a klímaváltozás, a népvándorlás ok-okozata stb.), amelyekre a különböző tudományterületek együttműködésével adható közös válasz, közös megoldás.

Gróf Széchenyi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának célkitűzésére emlékezve az idei eseménysorozat egyik

kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a tudományok magyar nyelven való művelésére,

valamint a mindennapokban használt szaknyelvi kifejezések közérthetőségének alapvető követelményére.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényei a kutatói tényfeltáró tevékenységek módszertanának ismertetésével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a mindennapi döntéseket befolyásoló témák többirányú megközelítéséhez, és kiemelt figyelmet fordítanak többek között a klímaváltozás globális méretű következményeire adható interdiszciplináris megoldási lehetőségekre, az oktatás szakmódszertani és szaknyelvi kérdéseire, a kétnyelvűség-többnyelvűség és az identitás kapcsolódására hazai és külhoni tekintetben, a tudomány és a társadalom viszonyát befolyásoló tényezőkre, valamint a különböző tudományterületek széles körű együttműködésére.

Idén a Magyar Tudomány Ünnepének díszelőadása is nyelvi kérdésekkel foglalkozott, amit 2016. november 3-án Kiss Jenő nyelvtörténész, szociolingvista, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszékének professzor emeritusa, valamint Péntek János hungarológus, szociolingvista, egyetemi tanár, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke tartott A nyelv szerepe a Kárpát-medencei magyarság identitástudatában címmel.

Magyar Tudomány Ünnepe 2016