Másodszor adták át a Schweitzer-emlékdíjat

2018.03.22.
Másodszor adták át a Schweitzer-emlékdíjat
Az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékén tartották 2018. március 7-én a Schweitzer József-emlékdíj átadóünnepségét. A rangos elismerést idén a kuratórium döntése alapján Xeravits Géza, a Selye János Egyetem professzora, a Magyar Hebraisztikai Társaság (MHT) alelnöke kapta.

A rendezvényen Zsengellér József MHT-elnök, kuratóriumi tag köszöntötte a díjazottat és a díszvendégeket, köztük a díjat alapító Schweitzer családot, Xeravits Géza feleségét, Bódis Krisztinát, valamint a Schweitzer József-emlékdíj kuratóriumi tagjait.

A kuratórium nevében, a szakmai zsűri elnökeként Komoróczy Géza kiemelte: második alkalommal ítélték oda a Schweitzer család által alapított kitüntetést, amellyel a néhai országos főrabbi, a Rabbiképző Intézet főigazgatója, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanára munkásságának állítanak emléket, és tüntetik ki a hebraisztika, judaisztika, zsidó történelem terén kimagasló munkát végző kutatókat.

Az első emlékérmet tavaly Turán Tamás kapta Goldziher Ignác zsidó tudományáról írt dolgozatáért. Az idei díjazott Xeravits Géza, akiről elhangzott, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végezte egyetemi tanulmányait, ezt követően posztgraduális ösztöndíjjal tanult Leuvenben (Belgium), majd doktori ösztöndíjjal a groningeni egyetemen (Hollandia), ahol a Qumrán Intézetben szerezte meg doktori fokozatát 2002-ben.

Tanulmányai során és tanári tevékenységében is több keresztény egyetemi intézethez kötődött, tudományos munkásságának középpontjában a Biblia, ezen belül kitüntetetten a héber Biblia hatása alatt kialakult, terjedelmes késő ókori vallási irodalom darabjai, az ún. apokrif könyvek álltak, és mindig külön figyelmet szentelt a zsidó háttérnek. Elmélyülten foglalkozott az ókori Izrael templomi kultuszával, a monoteista hagyomány fejlődésével, az ókori zsinagógák ikonográfiájával, a Biblia-értelmezés történetével.  A holt-tengeri tekercsekről számos tanulmányt közölt, könyveket írt, és eredeti értelmezését adta többek között a qumráni Biblia-magyarázatoknak. Tanári tevékenysége a magyarországi hebraisztika és Biblia-kutatás széles sávjára, tudományszervezői tevékenysége a nyugat-európai biblikus világra is kiterjed.

A méltatást követően Schweitzer Józsefné adta át az emlékdíjat a kitüntetettnek. Xeravits Géza köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy számára külön megtiszteltetés azt a díjat venni át, amelyet Schweitzer József néhai országos főrabbi emlékére alapítottak, akinek óráit ő maga is látogathatta hebraisztika szakos diákként a Rabbiképzőben, az 1990-es években.

Schweitzer József-emlékdíj átadás 2018.

Schweitzer József-emlékdíj átadás 2018.

0

/

0

0

/

0