Még mindig az ELTE az élen

2019.11.26.
Még mindig az ELTE az élen
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén is megőrizte vezető pozícióját a HVG legfrissebb, 2020-as felsőoktatási rangsora alapján: az intézmény, javítva tavalyi eredményén, újra az oktatói és a hallgatói kiválóság lista élén végzett. A karok országos rangsorát az ELTE Bölcsészettudományi Kara vezeti, holtversenyben a Semmelweis Egyetem orvostudományi karával, az ELTE Természettudományi Kara pedig mögöttük a dobogó harmadik helyén áll.

Az oktatói kiválósági mutatók szerint továbbra is az ELTE-n dolgozik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, az MTA-címek aránya alapján pedig több mint 9,24 %-kal a 2. helyen áll az intézmény a tudományegyetemek között. A hallgatói kiválósági összesített listáról kiderül: az ELTE-re érkezett a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (8148), valamint a legtöbb, középiskolai versenyen helyezett felvételiző (263 fő) is egyetemünket választotta, amely ebben a kategóriában is az élen áll. Az összesített kari rangsor hallgatói kiválósági mutatói alapján a Bölcsészettudományi Kar a harmadik, az Állam- és Jogtudományi Kar a negyedik, az Informatikai Kar a hetedik, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar a nyolcadik helyen áll. A karok oktatói kiválóságát vizsgáló alrangsorban a Természettudományi Kar áll az élen, ahol a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma 94%, az akadémikusok aránya pedig 21%.Országosan az ELTE hét kara – az ÁJK, a BTK, az IK, a PPK, a GTI, a TáTKés a BGGyK tudta 400 pont felett tartani a felvettek pontátlagát.

Az intézményi összesített rangsor összeállításakor figyelembe vették a nappali alap- és osztatlan képzésekre első helyen jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a B2-es vagy C1-es nyelvvizsgával felvett hallgatók átlagát, a középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedő helyezést elért elsőévesek számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy – tudományos fokozattal rendelkező – oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók számát, valamint az MTA-címekkel rendelkező oktatók arányát. Változás, hogy az oktatói alrangsorokban finomhangolást végeztek, módosították a súlyozást: az egy tudományos fokozatot szerzett oktatóra jutó hallgatók számát a korábbi 50 százalékos súlytól eltérően idén azonos mértékben vették figyelembe az ilyen oktatók teljes tanári létszámon belüli arányával és az MTA-doktori címet szerzett oktatók arányával.

Rang Intézmény Oktatói kiválóság (rang) Hallgatói kiválóság (rang)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE) 1. 1.
2. Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 2. 5.
3. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 7. 2.
4. Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 6. 6.
5. Debreceni Egyetem (DE) 4. 9.
5. Semmelweis Egyetem (SE) 9. 4.
7. Pécsi Tudományegyetem (PTE) 4. 10.
8. Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 15. 2.
9. Pannon Egyetem (PE) 3. 16.
10. Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 10. 12.
10. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 16. 6.

A karok országos rangsorát az ELTE Bölcsészettudományi Kara vezeti, holtversenyben a Semmelweis Egyetem orvostudományi karával, az ELTE Természettudományi Kara pedig mögöttük a dobogó harmadik helyén áll. A 153 rangsorolt karból az első 25-ben szerepel még a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (16.), az Állam- és Jogtudományi Kar (20.) és az Informatikai Kar (25.) is.

A HVG Diploma 2020 kiadványban tizennégy képzésterületre készítettek rangsort, a statisztikákból válogattunk.

A bölcsészettudományi képzésterület összesített rangsorát évek óta az ELTE BTK vezeti. A hallgatói kiválósági lista szerint még mindig az ELTE BTK és PPK képzéseit jelölik meg első helyen a középiskolások, a felvételi pontátlagot nézve is ezen a két karon az egyik legmagasabb a felvételizők pontátlaga. A bölcsészkar első helyen végzett a középiskolai versenyen helyezést elérők felvételi arányában is. A tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és összes oktatón belüli aránya alapján a BTK kiemelkedik a mezőnyből.

A gazdasági képzésterület összesített rangsorában 2. helyen áll a nemrég alapított ELTE GTI, amely mind a felvettek pontátlagát, mind a nyelvvizsgával felvettek arányát (96%), mind pedig a középiskolai versenyeken elért helyezések számát tekintve kiemelkőden szerepelt a hallgatói listán.

Az informatikai képzésterületen az ELTE Informatikai Kar a második helyen áll a hallgatók kiválósága alapján. A felvettek pontátlaga 411,5 pont volt. Egyetemünk képzésénél a harmadik legmagasabb a nyelvvizsgával felvettek aránya (90,38%) és második a középiskolai versenyen helyezettek száma.

A jogi képzésterület hallgatói kiválósági alrangsorát minden kategóriában az ELTE ÁJK vezeti: ide érkezik a legtöbb elsőhelyes jelentkezés (671), itt a legmagasabb a jelentkezők felvételi pontátlaga (440), a felvételiző hallgatók több mint 97,58%-a rendelkezik már nyelvvizsgával, valamint a legtöbb középiskolai versenyen helyezést elért diák is ide adja be jelentkezését (35). A hallgatói kiválóságon túl az ELTE ÁJK-n található a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató.

A pedagógusképzés terület hallgatói kiválósági listáját – az előző évekhez hasonlóan – az ELTE Tanárképző Központ és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vezeti. A jelentkezők között a legtöbben a Bárczira, a TKK-ra és a Tanító- és Óvóképző Karra adták be a jelentkezésüket. A felvettek pontátlaga a Bárczin volt a legmagasabb, a legtöbb középiskolai versenyen helyezést elért diák (27) pedig a TKK-ra jelentkezett, illetve a Tanárképző Központot jelölték meg a legtöbben első helyen a felvételizők közül.

A Társadalomtudományi Kar a második helyen szerepel a társadalomtudományi képzésterületen, a Bölcsészettudományi  és az Állam- és Jogtudományi Kar vonatkozó képzései pedig a negyedik és az ötödik helyen.

A természettudományi képzésterületen az ELTE Természettudományi Kara vezeti a hallgatói és az oktatói kiválósági listát is, utóbbit a SZTE TTIK-val holtversenyben. A Természettudományi Karon tanít a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktató, itt a legmagasabb a tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya, továbbá az MTA-címmel rendelkező oktatók aránya.