Megjelent az ELTE GTI első saját kiadású könyve

2019.10.10.
Megjelent az ELTE GTI első saját kiadású könyve
A Gazdaságpolitika a 21. században az állam piaci szerepvállalásával mint a gazdaságpolitika irányát alapvetően meghatározó folyamattal foglalkozik. A könyvet Dombi Ákos tanszékvezető egyetemi docens szerkesztette, szerzői többségükben a Gazdálkodástudományi Intézet Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék oktatói.

A gazdaságpolitika a gazdaság és a társadalom vezetésének művészete – fogalmaz az Előszó  –, amely a közgazdaságtan, a szociológia, a politológia és egyéb tudományterületek sajátos alkalmazási elegyeként áll össze. Multidiszciplináris területről van tehát szó, amelyben a tudományos megközelítés és az intuitív gondolkodás keveredik.

A gazdaságpolitikát úgy is szokták definiálni, mint az állam és a piac viszonyát meghatározó alapvető kontextust. Ez a kontextus Adam Smith óta mozgásban van, hol az államnak, hol a piacnak engedve nagyobb teret. A kettő közötti időszakos egyensúly objektív (gazdasági-társadalmi) és szubjektív (ideológiai) determinációk erőterében folyamatosan formálódik.

A kötet az állam–piac kapcsolat képzeletbeli ingájának örök dilemmájához kíván segédeszköz lenni.

A Gazdaságpolitika a 21. században négy egységből áll. Az első rész az alapvető gazdaságpolitikai irányzatokba és fogalmakba ad betekintést, kiemelt hangsúlyt fektetve az állam gazdaságban betöltött (betöltendő) szerepére. A téma súlyának megfelelően az állam-piac kapcsolatot nem csak a jelen, hanem a múlt és a jövő lencséjén keresztül is vizsgálja.

A második rész a világgazdasági válság hagyatékát tárgyalja a monetáris politika jövőjét illető dilemmák, az elveszett évtized mögött meghúzódó okok, valamint az eurózóna monetáris válságkezelésének bemutatásán keresztül. A harmadik rész – módszertani kitekintésként – a kvantitatív elemzés alapú gazdaságpolitika világába kalauzol el bennünket a jövedelmi egyenlőtlenségek statisztikai vizsgálatával.

Végül a könyvet esettanulmányok zárják, melyek keretében a szerzők bemutatják az USA gazdaságpolitikájának válság utáni útkeresését, a francia gazdaságpolitika elmúlt 70 évének meghatározó fordulatait, valamint a patrióta gazdaságpolitika alkalmazását a fejlett országokban napjainkban.

A könyv elektronikus formában ingyenesen letölthető. Nyomtatott változata az Eötvös Kiadó webshopjában kapható 2500 Ft-os vételáron, megvásárolható továbbá a kiadó könyvesboltjaiban is.