Megjelent az idei Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-pályázat

2021.02.17.
Megjelent az idei Bolyai János Kutatási Ösztöndíj-pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítményközpontú, magas presztízsű, országos ösztöndíjának célja a kiemelkedő kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése a fiatal kutatók körében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítése. 

A Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között. Fontos, hogy az utóbbiak számára a PhD-fokozat megszerzése után kiszámíthatóságot, tervezhetőséget biztosítson az önálló kutatói pálya megkezdéséig terjedő időszakban.

A nyertes kutatók 2021. szeptember 1-jétől, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának kedvező döntése alapján részesülnek az ösztöndíjban. 2021-ben a korábbi évekhez hasonlóan, várhatóan ismét 160 kiváló kutató nyerheti el az akadémiai támogatást. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer használatával lehet, amely 2021. február 10-től az alábbi internetes helyen érhető el. 

Rögzítési határidő: 2021. március 12. déli 12 óra (közép-európai idő szerint)

Benyújtási határidő: az aláírt dokumentumok postára adásának határideje (a postabélyegzés legkésőbbi időpontja): 2021. március 19.

Pályázati kiírás