Megjelent az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport publikációs almanachja

2020.12.08.
Megjelent az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport publikációs almanachja
A kötet a kutatócsoport munkatársainak 1961 és 2018 között elért és közzétett tudományos eredményeit dokumentálja. A könyvek, könyvrészletek, cikkek, előadások mellett megtalálható benne az egyetemi doktori, kandidátusi és akadémiai doktori, valamint PhD-értekezések, szabadalmak, a csoportban készült TDK dolgozatok listája.  

Az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport Bruckner Győző akadémikus, Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi tanár irányításával 1961-ben jött létre abból a felismerésből kiindulva, hogy egyetemi és akadémiai közös érdek a magas színvonalú és eredményes kutatás támogatása. Tevékenysége szorosan kapcsolódott az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszéken folyó peptid- és fehérjekémiai kutatásokhoz. Bruckner akadémikus nyugalomba vonulását követően (1972) – az akkori felfogással összhangban – a vezetői teendőket a tanszék vezetője, Kucsman Árpád Széchenyi-díjas egyetemi tanár vette át. A kutatócsoport vezetője 1989-től Medzihradszky Kálmán akadémikus, Állami díjas egyetemi tanár, a peptidhormonok nemzetközileg elismert kutatója, az Európai Peptid Társaság (1990) alapító tagja lett, aki 70 éves korában köszönt le. Az MTA 1999-től, nyílt pályázat alapján, határozott időre – a befogadó egyetemek véleményét figyelembe véve – választotta ki a kutatócsoportok vezetőit. Így lett a kutatócsoport vezetője Hudecz Ferenc egyetemi tanár. A csoport munkáját 2017. július 1-től Mező Gábor, az MTA doktora, a csoport korábbi munkatársa irányítja. (A kutatócsoport legutóbbi sikeréről írt cikkünket itt olvashatja.)

A publikációs almanach hűen dokumentálja a hazai és kétoldalú nemzetközi együttműködés előtérbe kerülését, a csoport jelenlétét nemzetközi, külföldön rendezett konferenciákon az 1970-es évek végétől, valamint az 1989 után meginduló az európai hálózatos együttműködést. 1991 és 1994 között a kutatócsoport vezetésével valósult meg az egyik első, hazai témavezetésű TEMPUS program (Korszerű módszerek a biomedicinális kutatásban), amelyben angol (University of Nottingham) és spanyol (Universidas de Barcelona) partnerekkel dolgoztak együtt. Az adatbázisból jól követhetőek a csoport kutatási eredményei a különböző EU COST programokban 1993 és 2016 között, valamint bepillantást kapunk a 2015-ben indult EU Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2014-ETN) Magicbullet program keretében elért első eredményekbe.

A kötetet Magyar Anna tudományos főmunkatárs szerkesztette, megjelentetését a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt nagyvonalú támogatása tette lehetővé.

Az almanach teljes egészében letölthető, DVD melléklete tartalmazza a referált folyóiratban (ISSN) idegen nyelven megjelent közlemények teljes szövegét is.