Megjelentek az új OTKA-pályázatok

2020.01.09.
Megjelentek az új OTKA-pályázatok
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felhívásaira tapasztalt és fiatal kutatók jelentkezhetnek.

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz

A pályázat azokat az önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatókat támogatja, akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, és kiemelkedő publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. A pályázati program a magyar tudományos kiválóságok fejlődését kívánja elősegíteni, növelve a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. Az NKFI Hivatal a kutatási témapályázati alprogramra és a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati alprogramra a 2020–2024 közötti időszakban összesen 6,6 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. A kiírás alapján projektenként maximum 48 hónapra maximum 48 millió forint támogatás igényelhető. 48 hónapnál rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

Az elektronikus benyújtás határideje 2020. február 24. 16:00, a papír alapon benyújtandó pályázati dokumentációt 2020. március 2-ig kell postára adni.

A teljes kiírás és a pályázattal kapcsolatos további részletek elérhetők az NKFIH honlapján.

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. Az NKFIH a posztdoktoroknak szóló alprogramra és a fiatal kutatókat támogató alprogramra a 2020–2024 közötti időszakban összesen 4,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. A pályázaton projektenként maximum 48 hónapra legfeljebb 40 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A projekt terhére elszámolható munkabér mértéke teljes foglalkoztatás esetén bruttó 600.000 Ft havonta, illetve kereset-kiegészítés esetén 200.000 Ft havonta. Az FK típusú pályázathoz csatlakozhat résztvevő kutató, valamint a projekt megvalósításába technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük és akkor tekinthetők befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázatokat elektronikus formában 2020. február 20-ig kell benyújtani, papír alapú dokumentáció esetén a postára adás határideje 2020. február 25.

A teljes kiírás és a pályázattal kapcsolatos további részletek elérhetők az NKFIH honlapján.

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott posztdoktori felhívás a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági műhelyeket. A támogatást elnyerő, PhD/DLA-fokozattal rendelkező fiatal kutatók illetve posztdoktorok közül kerülhetnek ki a későbbiekben a hazai tudományos élet kiválóságai. Az NKFI Hivatal a posztdoktoroknak szóló alprogramra és a fiatal kutatókat támogató alprogramra a 2020–2024 közötti időszakban összesen 4,8 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból. Projektenként maximum 36 hónapra legfeljebb 25,5 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint 20% általános költség (rezsi) számolható el. A munkabér mértéke bruttó 380.000 Ft havonta. A PD típusú pályázatban nem tervezhető résztvevő kutató, azonban technikai segédmunkatárs, illetve hallgató bevonása lehetséges. A projekteknek 2020. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődniük és akkor tekinthetők befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült.

A pályázatokat elektronikus formában 2020. február 18. 16:00-ig kell benyújtani, a papíralapú dokumentáció postára adási határideje 2019. február 25.

A teljes kiírás és a pályázattal kapcsolatos további részletek elérhetők az NKFIH honlapján.