Megkezdi működését az ELTE Sportiroda

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által kiírt, a Közép-magyarországi régió felsőoktatási intézményeinek szóló sportiroda pályázaton az ELTE 12 400 000 Ft támogatást kapott a 2014. március és 2015. február közötti időszakra. A többi hazai felsőoktatási intézményhez hasonlóan így az ELTE-n is létrejön egy olyan iroda a Karrierközponton belül, amely a hallgatói, dolgozói sportszervezésért, a sportszolgáltatások bővítéséért és egy élsportolókat támogató mentorrendszer kialakításáért lesz felelős. A konvergencia régióban Európai Uniós forrásból közel 500 millió forint támogatást folyósít az állam a felsőoktatási intézmények sportéletének szervezésére.

A Sportiroda az EHÖK-kel, az ELTE-BEAC-cal, az ELTE SPORT Kft-vel és a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetével együttműködésben elérhetőbbé, átláthatóbbá teszi az egyetemi sportéletet a hallgatók és dolgozók számára. Célja egy egységes sportkommunikáció létrehozása, a sportolási lehetőségek bővítése, az egyetemi sport népszerűsítése. Az ELTE-re járó élsportoló hallgatók számára egy mentorrendszer kialakítása, a kettős életpálya modell elősegítése a cél. Az ELTE Sportiroda vonzóvá szeretné tenni az Egyetemet az élsportoló, válogatott szinten sportoló középiskolások számára is, hogy a legjobb képzést kapják meg a sportolás elhanyagolása nélkül.

2014.05.21.