Megkezdődött az ELTE 379. tanéve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának az egyetem 379. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlését 2013. szeptember 6-án tartották az Aula Magnában. Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkára, Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, továbbá a társegyetemek, főiskolák rektorai, rektorhelyettesei, az ELTE díszdoktorai és alumnusai.


Szenátus

Mezey Barna, az ELTE rektora, az MRK elnöke beszédében áttekintette az elmúlt év legfontosabb ELTE-s sikereit, majd a felvételi eredményeket ismertetve rámutatott: „a magyar társadalom még mindig töretlenül bízik az ELTE által garantált minőségben, az itt megszerezhető diploma értékében.” Az elmúlt évek nehézségeire utalva megjegyezte: „változatlanul fő célunk, hogy megőrizzük a képzés színvonalát, átmentsük értékeinket, ne engedjünk legfontosabb elveinkből. Ez kemény feladat. Mert az a tény, hogy még nyitva állnak az ajtók, ég a villany és langyosak a fűtőtestek, vagyis működik a szervezet, nem azonos a tradicionális értékek és minőség megőrzésének lehetőségével.” Ezért hangsúlyozta: „A kutatóegyetemek további, jelentős megerősítése a finanszírozásban és az autonómiában egyaránt elengedhetetlen. A minőség támogatása nemcsak az ELTE-nek, nem csak a kutatóegyetemnek, hanem az egész országnak jól felfogott érdeke!”

     
Társegyetemek képviselői – Orosz Ildikó – Ioan Aurel Pop

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke azzal kezdte beszédét: „A csecsemő köszönti az óriást” – utalva arra, hogy a nagy múltú ELTE-hez képest még kezdeti lépéseit teszi meg a kilencvenes évek közepén létrejött önálló magyar felsőoktatási intézmény. „Állandó építkezésben voltunk, vagyunk. Mindent, amit lehetett, megtanultunk, átvettünk, meghonosítottunk. Az ELTE pozitív példáit és segítségét is szívesen fogadjuk” – fogalmazott az elnök, aki kifejtette azt is, hogy „az anyanyelv a legjobb katalizátor, mindent erre építve tudunk megtanulni.” Határon túli és inneni magyarok viszonyáról megjegyezte: meg kellene tanulnunk természetesen nézni egymásra, elfogadni egymást, le kell bontani a magyar-magyar viszony elmúlt évtizedeinek sztereotípiáit.

Ioan Aurel Pop, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem rektora előadásában bemutatta Románia legrégebbi akadémiai tradíciókkal rendelkező egyetemét. Kifejtette: az intézmény már a kezdetektől nemzetközi jelleget kapott, ma egyedülálló módon az oktatás három hivatalos nyelven folyik falai közt, és a multikulturalitás eszméjének megfelelően működik. Kiemelte az ELTE-vel megvalósult korábbi és megújuló együttműködések fontosságát is. Előző nap közös mesterképzések indításáról állapodott meg az ELTE és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Az erről szóló együttműködési keretmegállapodást Mezey Barna és Iona Aurel Pop írták alá a Rektori Titkárságon, majd a BBTE rektora angol nyelvű előadást tartott a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácstermében.

     
Bihari Mihály – Izsák Lajos – Medgyes Péter

A beszédek után sor került az Egyetem kitüntetéseinek átadására. Több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként harminckét oktató kapta meg a Professor Emeritus címet, akik nyugdíjazásuk után továbbra is részt vesznek az oktató és kutató munkában.

Az Egyetem Szenátusa kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként Eötvös-gyűrűt – az ELTE címerével ékesített arany gyűrűt – adományozott Bihari Mihálynak, az ÁJK professor emeritusának és Izsák Lajosnak, a BTK professor emeritusának. Az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak adományozható ELTE Emlékérmet kapott Hegyesi Gábor főiskolai tanár, Kiss Ádám professzor emeritus, Medgyes Péter egyetemi tanár és Szögi László, az Egyetemi Könyvtár volt főigazgatója. Ezt követően sor került a Pro Universitate Emlékérmek átadására is. Az összes díjazott listája innen letölthető.

    
Kiss Ádám – Hegyesi Gábor – Szögi László

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke képviseletében Gajág Dóra elnöki megbízott köszöntötte az első éveseket, és átadta az EHÖK által osztott „Az év tudományos rendezvénye” díjat a III. Fiatal Szlavisták Budapesti Konferencia szervezőjének.

Az ünnepi szenátusi ülést követően az Egyetem rektora, Szenátusa, az EHÖK és az intézmény alumnusai a szokásoknak megfelelően megkoszorúzták az ELTE alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát.

2013.09.06.