Megnyílt a Magyar Nyelv és Kultúra Intézete Eperjesen

Az Eperjesi Egyetem rektorátusának épületében 2011. november 10-én, közméltóságok jelenlétében nyitották meg szlovák a Magyar Nyelv és Kultúra Intézetét. Az intézet tudományos kutatásainak középpontjában Kelet-Szlovákia magyarságának kultúrája és irodalma áll, a képzés 2012-ben indul. Ezzel az Eperjesi Egyetem lett az egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Szlovákiában, ahol az országban élő minden számottevő kisebbség kultúrájának kutatásával és nyelvének oktatásával foglalkoznak. Az Eperjesi Egyetem meghívására az ünnepségre ELTE-s delegáció is utazott, Mezey Barna rektor és Borsodi Csaba oktatási rektorhelyettes személyében.

Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese, az ötletgazda és a kivitelezés menedzsere beszédében elmondta, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének létrehozását több külső és belső ok alapozta meg. Külső oknak nevezte a magyar kisebbség jelenlegi képzési helyzetét Szlovákia keleti régiójában, ahol ilyen típusú egyetemi oktatáshoz jutni eddig nem lehetett. Emellett jelentős szerepet játszottak a hiányzó kutatási lehetőségek is. Belső okként utalt arra, hogy az etnikai kisebbségek kulturális, nyelvi és irodalmi lehetőségeinek kutatása az egyetem profiljához tartozik.

A magyar intézet igazgatója Dobsony Erzsébet lett. „Jelenleg két tanulmányi program akkreditációja folyik. Az egyik tanulmányi program a fordító és tolmács szak lenne, itt a magyar nyelv különböző kombinációkban működne, tehát az angol, a német és a ruszin nyelvvel összekapcsolva. A másik tanulmányi program tanárképzés alap- és mesterfokon. Itt magyar nyelv és irodalom szakos tanárokat képeznénk” – mondta el az igazgató.

A tanszéken két docens, két tanársegéd és egy nyelvi lektor fog dolgozni, rajtuk kívül a munkát az Eötvös Loránd Tudományegyetem két professzora és docense segíti. „Kelet-Szlovákia magyarságának szüksége van egy magyar nyelvű képzési helyre, és mi partnerként beléptünk ebbe az együttműködésbe, vállaljuk ezt az együttműködést és támogatjuk az ilyen típusú képzéseket” – nyilatkozta Mezey Barna, az ELTE rektora.


Forrás: MTI

2011.11.14.