Megtartotta nyitórendezvényét a TINLAB-partner Miskolci Egyetem

2021.03.01.
Megtartotta nyitórendezvényét a TINLAB-partner Miskolci Egyetem
A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumot három egyetem és egy civil szervezet hívta életre. A Miskolci Egyetem mint konzorciumi tag tartott nyitórendezvényt február 24-én. A régió vállalkozóit képviselő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (BOKIK) közös szervezés előrevetíti a Nemzeti Laboratórium széles körű együttműködésre irányuló törekvését.

A konzorcium vezetője az ELTE, és a Miskolci Egyetemen kívül tagja még a Pannon Egyetem és a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány. A TINLAB alapvető célkitűzése, hogy működése a tudásintézményekkel, a civil és a gazdasági szféra szereplőivel valósuljon meg, kiemelten is építve a helyi vállalkozásokra és lakosságra.

Horváth Zita rektor és Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének köszöntője után a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumot Magyar Dániel projektvezető (egyúttal az ELTE Innovációs Központjának igazgatója) és a Miskolci Egyetemet képviselve, dr. Csák Csilla dékán mutatta be.

Magyar Dániel elmondta, hogy a TINLAB a többi Nemzeti Laboratóriumhoz képest átfogóbb céllal indult útnak 2020 végén. A projekt feladata lesz a társadalmi innovációt a technológiaival azonos súllyal elhelyezni a hazai fejlesztéspolitika térképén, annál is inkább, mivel az összes technológiai fókuszterületet kiegészítheti azáltal, hogy ezek befogadását segíti. Az új paradigmák (pl. okos város, önvezető járművek, mesterséges intelligencia stb.) sikeres elterjedéséhez ugyanis szükség van a társadalom tagjainak aktív bevonódására. Emellett a társadalmi innovációnak létezik egy másik definíciója is, amely szerint a fennálló társadalmi problémákra keres újító megoldásokat. A TINLAB feladatai között szerepel az is, hogy a későbbiekben meghatározza, hogy mit tekintünk társadalmi innovációnak, hogyan mérjük a hatékonyságát és milyen támogatói keretrendszert kell felépíteni a versenyképességéhez.

A projekt a legtágabban értelmezve alakítja ki a társadalmi innovációs definíciót nemzeti szinten. A konzorcium célként tűzte ki, hogy nagyszabású és sikeres kísérleti programokat valósítson meg, oly módon, hogy eközben a társadalmi innováció GDP-ben mért hatása is látszódjon. További cél az ökoszisztéma szereplők bekapcsolása is a nemzetközi térbe.

A projektvezető ismertetése szerint az elkövetkező időszakban tematikus fórumokban fog folyni a munka, amelyekkel szemben elvárás, hogy a komplex ökoszisztémát bevonják az adott társadalmi innovációs témába. A partnerségi séma a lehető legnyitottabb, mindenkinek, aki szeretne, lehetősége nyílik majd a bekapcsolódásra. 

Dr. Csák Csilla a projekt szervezeti felépítését és munkamegosztást ismertette. Kiemelte, hogy a társadalmi innováció szorosan kapcsolódik minden egyéb innovációs terület fejlesztéséhez. A Miskolci Egyetem projektben vállalt szerepéről elmondta, hogy azt műszaki és társadalomtudományi oldalról egyaránt felkészülten és szakmailag megalapozottan támogatni tudja.