Menekülés, mobilitás, integráció az első világháború után

2018.01.30.
Menekülés, mobilitás, integráció az első világháború után
"Úton – Menekülés, mobilitás, integráció az első világháború után" címmel konferenciára hív a Trianon100 MTA–Lendület Kutatócsoport és az ELTE BTK Néderlandisztika Tanszéke. Jelentkezés: 2018. március 15-ig.

A kétnapos tanácskozás témája, az első világháború utáni népességmozgás-mozgatás és a menekültek integrációja egyértelműen a kevéssé kutatott felvetések közé tartozik. Az konferencia célja az, hogy összegezze az eddig felhalmozott tudást a kérdésben, egyúttal új szempontokat fogalmazzon meg és utakat nyisson a kutatásban – áll a felhívásban.

A konferenciára címmel és előadóval ellátott, maximum 2500 leütéses összefoglalóval, valamint 1-2 oldalas szakmai önéletrajzzal lehet. A jelentkezéseket négytagú bizottság bírálja el 2018. május 15-ig. A bizottság tagjai: a Néderlandisztika Tanszék részéről Réthelyi Orsolya megbízott tanszékvezető, a kutatócsoportból Ablonczy Balázs, Bódy Zsombor, Szűts István Gergely.

A tanácskozás tematikájához kapcsolódóan előnyben részesítik az alábbi megközelítéseket:

 • állampolgársági politikák az utódállamokban, Közép-Európában és Magyarországon;
 • a menekültkérdés nemzetközi tematizációi és a Népszövetség kezdeményezései;
 • nemzetközi és felekezeti segélyszervezetek működése, a Nansen-bizottság tevékenysége;
 • népességcsere, telepítés, elűzés az első világháború alatt és után, különös tekintettel a görög-török lakosságcserére, illetve a térségbeli megoldásokra (lengyel-német, cseh-osztrák/német, délszláv-olasz/német stb. relációkban);
 • a magyar állam és az állami szervezetek menekültpolitikái; intézmények, gyűjtemények és tőkeelvándorlás;
 • a repatriálás élménye naplók és emlékiratok alapján, különös tekintettel a nők és a gyermekek tapasztalataira;
 • a lakosságmozgás más formái és kapcsolódási pontjai: a belga és holland gyereküdültetési akciók, más nemzetiségű menekültek Magyarországon, telepítési tervek, a hadifoglyok hazatérése;
 • a menekültek integrációja Magyarországon: rituális terek, szerveződések, identitások, egyéni karrierutak;
 • emlékezés a menekülésre, a menekülés emlékezete a szépirodalomban, a ponyvában, a képzőművészetben, a fényképeken és a köztereken;
 • vagon, telep, tömegszállás: lakhatás és térhasználat;
 • a menekültek vizsgálata földrajzi és szociológiai metszetekben (eloszlás, letelepülés, ezek hatása például a választási dinamikákra vagy a felekezeti viszonyokra).

A konferenciára 2018. november 9–10. között Budapesten, az MTA Humántudományi Kutatóközpontjában kerül majd sor, és 2019 folyamán az elhangzott előadásokat a kutatócsoport meg is jelenteti.

A Trianon 100 projekt 2016-ban indult útjára, miután sikeresen pályázott a Magyar Tudományos Akadémia Lendület II-es programjára, mely keretein belül az MTA öt évig 30 millió forinttal támogatja a projektet. Az interdiszciplináris, 22 fős kutatócsoportot az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének docense, Ablonczy Balázs vezeti. Céljuk, hogy a trianoni békeszerződés centenáriumának közeledtével és apropóján, kihasználva a csoport sokszínűségét, forráskiadással és új, kevésbé kutatott szempontok alapján – a háborús összeomlás és a magyar társadalom viszonya, az új határok megszilárdulásának hatása, Trianon emlékezete – 2021-ig 8–10 könyvvel, valamint tanulmányok, konferenciák, workshopok sorával bővítsék a Trianon-diskurzust.

Jelentkezés: 2018. március 15-ig ezen az e-mail címen.

Forrás: Trianon100.hu