Mérleg a gazdálkodástudományi képzés első félévéről

2019.02.11.
Mérleg a gazdálkodástudományi képzés első félévéről
„Várakozásunkat messze túlszárnyalták az új oktatási megközelítésnek köszönhető eredményeink” – nyilatkozta Andor György, az ELTE GTI általános és oktatási igazgatóhelyettese az ELTE szeptemberben indult új, gazdálkodástudományi képzésének első félévét értékelve.

Az alapszakos évfolyamoknál az oktatók korábbi tapasztalataihoz mérten sokkal jobb tantárgyteljesítési eredményeket értek el az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatói életük első egyetemi félévében. A folyamatos számonkéréseknek köszönhetően, egyáltalán nem könnyített követelmények mellett, a tantárgyak mintegy kétharmadát sikerült a szorgalmi időszakban teljesíteniük: ez az arány a nehezebb tantárgyaknál (számvitel, matematika) is 60% felett volt. A vizsgaidőszakra legtöbben már csak kevés vizsgát vittek, átlagosan kettőt. „Ezután nem meglepő, hogy a vizsgák sikerességi rátája is igen jó volt, közel 90%-ban teljesítették a hallgatók az első félév tantárgyait, ami országos összevetésben igen jónak mondható” – összegzett Andor György, az ELTE GTI általános és oktatási igazgatóhelyettese. 

Az alapszakos hallgatók tanulmányi évfolyamátlaga 3,25 lett, ami egyetemi viszonyok mellett, első évfolyamon, kifejezetten jó eredmény.

Az angol nyelvű tanulmányi lehetőségek koncepciója átütő sikert hozott: az angol nyelven felvett tantárgyaknál a teljesítések arányai és a tanulmányi átlagok egy kicsit még jobbak is voltak, mint a magyar nyelvűeknél. Ahogy a tapasztalatok mutatják, egy „átlaghallgató” 2,2 tantárgyat hallgatott angolul a félévben, minden ötödik hallgató valamennyi tárgyat angolul vette fel, míg 15% mindent magyarul tanult. 

„A következő félév némileg nehezebb lesz, ez is a koncepció része.

Segíteni akarjuk a középiskolai tanulmányi rendből az egyetemire való áttérést, semmi értelme nincs a hallgatók csúcsterhelését az első félévre helyezni

– pedig ez, sajnos, egyáltalán nem szokatlan gyakorlat máshol” – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

A mesterképzéseknél is hasonlóan pozitívak a tapasztalatok. Ahogy az várható is volt, az új rendszerű nappali tagozatokon jobb eredmények születtek, mint a részidős (levelező) változaton: előbbin 90% körüli a tárgyteljesítések aránya, 3,4-es átlag mellett, ami mesterképzéseknél rendkívül jó, utóbbin csak 80% körüli, 3,1-es átlaggal. A nappalin kétharmados volt a félévközi teljesítés. Az MBA-n érték el átlagosan a legjobb eredményt, itt 3,7 lett az átlag, 90% feletti tárgyteljesítés mellett.

„Az alap- és mesterszakok tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy egy pedagógiailag átgondolt, a diákok élethelyzetéhez igazodó oktatási rendben még kiemelkedően magas követelményeket is sikeresen teljesítenek a hallgatók” – vonta meg Andor György a félévi eredmények elemzésének mérlegét.

Forrás: ELTE GTI