Mesterképzési ösztöndíj

2013.06.13.
Mesterképzési ösztöndíj
Az ELTE Alumni Alapítvány Kuratóriuma „ELTE Alumni Ösztöndíj” címmel pályázatot hirdet: a győztes hallgató mesterszakos tanulmányainak költségét az Alapítvány finanszírozza. Az Alapítvány így segíti oklevele megszerzésében az Egyetem egy kiváló tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló hallgatóját. Az ösztöndíj összegét az ELTE alumnusai ajánlották fel.

A jelentkezés feltételei: 

 • A pályázó az ELTE-n, legkésőbb a 2012/2013-as tanév tavaszi félévében, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel fejezte be az alapképzést.
 • A pályázó a 2013/2014-es tanév őszi félévében kezdi meg nappali, költségtérítéses mesterképzését.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Motivációs levél (maximum 3 oldal), amelyben a pályázó részletesen kitér szakmai elhivatottságára, valamint az ELTE iránti elköteleződésére
 • Mellékletben:
  • szociális helyzetet igazoló dokumentumok
  • felvételi határozat másolata
  • BA/BSc oklevelének másolata
  • indexmásolat
  • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázatokat 2013. augusztus 4-ig várják, ezen az e-mail címen.