Mestertanárokat és kiváló hallgatókat díjaztak

2019.07.05.
Mestertanárokat és kiváló hallgatókat díjaztak
Megtartotta ülését az  Országos Tudományos Diákköri Tanács Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottsága, amelynek pályázatára az idei évben hallgatói 313 jelentkezés érkezett be. Az ELTE oktatói közül 10-en Mestertanár Aranyérmet, hallgatói közül 14-en Pro Scientia Aranyérmet kaptak kiemelkedő teljesítményükért.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1989 óta díjazza a tehetséges hallgatókat: Pro Scientia Aranyéremben a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniségek részesülhetnek. A beküldők közül 299-en Pro Scientia és Pro Arte Aranyéremre, 14-en pedig Junior Pro Scientia Aranyéremre pályáztak. Első körben a szakmai bizottságok választották ki a tudományterületileg legjobb öt-öt hallgatót. A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság döntésének megfelelően közülük összesen 45-en Pro Scientia Aranyérmet, ketten Pro Arte Aranyérmet kapnak. A Junior Pro Scientia Aranyérem odaítéléséről először egy külön bizottság döntött, melyet a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság hagyott jóvá.

A Pro Scientia Aranyérmekkel párhuzamosan eldőlt, hogy idén a szakmai bizottsági felterjesztések alapján kik részesülnek Mestertanár Aranyéremben. (Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által odaítélhető Mestertanár Aranyérmekről a későbbiekben születik döntés.) Mestertanár Aranyérmet kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományoz az OTDT.

Az ELTE oktatói közül Mestertanár Aranyérmet kapott:

 • Heszteráné Ekler Judit egyetemi docens – Testnevelés- és Sporttudományi Szekció
 • Kajtár Gábor adjunktus –  Állam- és Jogtudományi Szekció
 • Kériné Borsodi Andrea egyetemi docens – Biológia Szekció
 • Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár – Humán Tudományi Szekció
 • Menczel Gabriella egyetemi docens – Humán Tudományi Szekció
 • Pál Gábor egyetemi docens – Biológia Szekció
 • Szabó Csaba egyetemi tanár - Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
 • Tóth L. Viktor adjunktus – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Turányi Tamás egyetemi tanár – Kémiai és Vegyipari Szekció
 • Veres-Székely Anna egyetemi tanár - Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

Az ELTE hallgató közül Pro Scientia Aranyéremben részesült:

 • Ballagó Júlia – Humán Tudományi Szekció
 • Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér – Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
 • Dobos Barna – Humán Tudományi Szekció
 • Fábián Áron –  Állam- és Jogtudományi Szekció 
 • Havasi Zsuzsanna – Humán Tudományi Szekció 
 • Kenéz Lili Anna – Biológia Szekció
 • Kovács Márton – Peadgógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció
 • Kovács Tímea – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Kurgyis Bálint – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Madarasi Péter – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Maga Balázs – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció
 • Rácz Balázs – Humán Tudományi Szekció
 • Szabó Róbert – Humán Tudományi Szekció
 • Szeibert Janka – Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
 • Zimonyi Szabolcs Ádám – Peadgógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció

A 45 díjazott közel egyharmada ELTE-s, ami tükrözi az ELTE vezető szerepét az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megmérettetéseiben.

A Pro Scientia Aranyérmeket és a Mestertanár Aranyérmeket 2019 novemberében adják át az OTDT XXXIV. OTDK-t lezáró kitüntetés átadó ünnepi ülésén.

Mestertanár Aranyérmesek 2019
Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scienta Aranyérmesek 2019

Forrás: otdt.hu