Meteorológus alumni találkozó

2018.12.05.
Meteorológus alumni találkozó
December 3-án rendezte a Meteorológus tehetségnapot, TDK konferenciát és Alumni találkozót az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék. Az esemény az Alumni Központ támogatásával valósult meg.

Minden évben december elején szervezik meg a Kari Meteorológus Tudományos Diákköri Konferenciát. Két éve merült fel, hogy a TDK konferenciához kapcsolódva rendezzék meg a Meteorológus Alumni találkozót, ahol délelőtt volt a diákköri konferencia. Délután kezdődött az Alumni találkozó, megtelt a Kari Tanácsterem. Az eseményen több mint ötvenen voltak. A rendezvényre a10, 20, 25, … éve végzett évfolyamok lettek meghívva. Itt osztották ki a délelőtti diákköri konferencia díjait.

Az Alumni találkozó első felében a Meteorológiai Tanszék mutatkozott be. Vágási Tünde az ELTE Alumni Központ munkatársa az egyetem és a végzett hallgatóink közötti kapcsolat fontosságáról beszélt, majd "Hogy állunk" címmel a Tanszék vezetője Mészáros Róbert docens úr vázolta fel a tanszék jelenlegi életét. Ismertette a tervezett programokat, lehetőségeket, ahol a meteorológus öregdiákokra is számítanak. 

Az oktatás szerves része a tehetséggondozás, a hallgatók megismertetése a hagyományokkal, a szakma múltjával. A régi, nagy évfolyamok egykori diákjai az elmúlt években vehették át az arany és gyémánt díszokleveleket, amelyre minden tavasszal személyre szóló levélben hívják fel a figyelmüket. Jövőre már a „vasdiplomások” következnek. Több évtizedes hagyománya van a diákköri tevékenységnek is. Évente 8-20 TDK dolgozat készül, ami a hallgatói létszámhoz viszonyítva nagy szám, de hát a meteorológia kutatószak is.

Ezután már csak egy feladata volt a rendezvény háziasszonyának, Breuer Hajnalka egyetemi adjunktusnak – meghívni a résztvevőket egy baráti beszélgetésre. A rendezvény megerősítette a szervezőket, valamint a közreműködő diákokat, hogy van értelme a folytatásnak, megérte a befektetett munka. Jó helyre került az ELTE Alumni Központ, a TTK Kari Tudományos Diákköri Tanács és a Magyar Meteorológiai Társaság támogatása.

ELTE Alumni
Facebook

Meteorológus

Meteorológus

0

/

0

0

/

0