Mezey Barna az Eperjesi Egyetem díszdoktora

2016.10.24.
Mezey Barna az Eperjesi Egyetem díszdoktora
2016. október 20-án az Eperjesi Egyetem "Doctor Honoris Causa" címet adományozott Mezey Barnának, egyetemünk rektorának a tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében játszott szerepének elismeréseként.

Az ELTE delegációjának tagjai Izsák Lajos, az ELTE BTK professor emeritusa, Sipos Lajos, a PPKE professor emeritusa, Képessy Imre, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének tanársegédje és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán rektori biztos, az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének adjunktusa voltak.  

Mezey Barna díszdoktori előadásában az egyetemek jelenével és jövőjével foglalkozott. Bemutatta, hogy a 20. században a II. világháború következtében milyen változásokat kellett átélnie az európai egyetemi szférának, mely tényezők határozzák meg napjainkban a felsőoktatás fejlődését és milyen hatással van a globalizáció a felsőoktatási intézményekre. Emellett az előadás foglalkozott azzal is, hogy mennyiben lesznek képesek megőrizni az egyetemek a diplomakiadó monopóliumukat, milyen kihívást jelentenek e tekintetben a szisztematikus belső képzési rendszereket működtető nagyvállalatok, illetve hogy a digitális generáció színrelépése milyen hatást gyakorol az egyetemek képzési, oktatási tevékenységére.

A rendezvényen részt vett az Eperjesi Egyetem vezetése, többek között Kónya Péter rektor, valamint az Eperjesi Egyetem Tudományos Tanácsa. Az ünnepségen jelen volt Bitay Levente, Magyarország kassai konzulja is.

Képek az eseményről

Képek az eseményről

0

/

0

0

/

0