Miért egyetemi ombudsman?

Miért egyetemi ombudsman?

A tudományterületek és funkciók szerint tagolt, valamint az intézmény méretéből is következően nagyszámú formális eljárás alapján működő egyetemi szervezeti struktúrában szükség van egy olyan szereplőre, akinek elsődleges feladata az intézményi gyakorlatok és szemlélet hosszú távú alakítása – ezt a szerepet láthatja el az egyetemi (intézményi) ombudsman. Intézményi ombdusmanként egy olyan, súlyponti szereplőre van szükség az Egyetemen, aki egyik szervezeti egységhez sem kötődik, ilyen módon az intézmény egészére és egyes részeinek működésére hatást tud gyakorolni. Ennek előfeltétele a közvetlen kapcsolat az egyetemi polgárokkal, és az érdemi ráhatás az egyetemi döntéshozatalra.

Az egyetemi ombudsman a következő területeken fejtheti ki tevékenységét:

  • A toleráns és befogadó egyetemi környezet kialakítását támogató, a tudatosságot erősítő, proaktív és rendszeres általános tájékoztató tevékenység, kommunikációs kampányok folytatása.
  • Az intézményi gyakorlatok rendszeres elemzése, ezek alapján általános és speciális ajánlások, protokollok kidolgozása és előterjesztése az egyes egyetemi szereplők és a döntéshozó fórumok számára.
  • Garanciákkal övezett eljárásban hatékony panaszmechanizmus működtetése az egyetemi polgárok számára hatalmi visszaéléssel kapcsolatos, valamint az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmódot, az esélyegyenlőség követelményét, a nemek közötti egyenlőséget, a magánszférát, a nemi identitást és a szexuális önrendelkezési jogot sértő cselekményekkel szemben. Ennek keretében elsősorban (amennyiben az adott kontextusban lehetséges) az érintett felek közötti közvetítés (mediáció) valamint egyetemi és egyetemen kívüli fórumok eljárásának kezdeményezése állhat az ombudsman rendelkezésre.