Mikonya György újra a TÓK dékánja

A Tanító- és Óvóképző Kar Kari Tanácsa 2013. április 25-i ülésén újra dékánná választotta Mikonya Györgyöt. A habilitált egyetemi docens 2009 júliusa óta áll az intézmény élén, jelenlegi megbízatása 2018. június 30-ig szól.

A 2013. április 25-i Kari Tanácson a dékánválasztást előkészítő bizottság elnöke, Mészárosné Darvay Sarolta elmondta, hogy „a Bizottság egyetértésre jutott abban, hogy a dékán az elmúlt periódusban eredményesen védte a kar érdekeit; mind az oktatás fejlesztésére, mind a kar gazdasági egyensúlyának a megőrzésére konkrét elképzelései vannak; személyisége, szervezőképessége, kommunikációs és kooperációs képességei biztosítékot jelentenek az intézmény nyugodt légkörének biztosítására.”

Mikonya György 1993 óta oktat az Egyetemen (kezdetben Tanárképző Főiskolai Kar), Phd-disszertációját 2000-ben védte meg „Kiút vagy tévút? Nevelés a német internátusi nevelésben az ún. Landerziehungsheim-ben” címmel. 2006 és 2009 között a Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatási dékánhelyettese volt. 2000 óta a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, 2004 óta az MTA Pedagógiai Bizottsága Neveléstörténeti Albizottságának tagja. 2006-ban a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztályának elnöke lett. 2013 februárjában a Tanító- és Óvóképző Karok Dékáni Kollégiumának elnökévé választották. Kutatásai többek között a reformpedagógia történeti vetületeit, az evangélikus oktatás történetét és az életreform-mozgalom pedagógiai vonatkozásait érintik.

2013.06.04.