Milyen egyetemi ombudsman?

Milyen egyetemi ombudsman?

Az egyetemi (intézményi) ombudsmanok bevezetésével, működésével kapcsolatban nemzetközi szinten számottevő tapasztalat áll rendelkezésre. E tapasztalatokból is kiindulva, a szervezet kialakítása során elsősorban a magyar felsőoktatási környezetből és az ELTE működéséből következő sajátosságokra kell figyelemmel lennünk.

Ezek alapján az ELTE egyetemi ombudsmanjának működését a következő peremfeltételek határozhatják meg:

  • Az egyetemi ombudsman működését meghatározó elvek a bizalmasság, az informális eljárások elsődlegessége, valamint a pártatlanság.
  • Az egyetemi ombudsman az Egyetem vezetőihez, más szervezeti egységeihez képest függetlenséget élvez, eljárása során nem utasítható. A függetlenségnek ki kell terjedenie az ombudsman személyes függetlenségére, valamint az őt támogató szervezet szakmai függetlenségére.
  • Az egyetemi ombudsmannak hitelesnek kell lennie, amit szakmai reputációja, tapasztalata és feddhetetlensége biztosít.
  • Az egyetemi ombudsman olyan eljárásban nyerheti el tisztségét, ami az egyetemi polgárok körében széleskörű legitimitást biztosít számára. Mandátuma időben kötött, az ismételt mandátum kitöltésének lehetősége korlátozott.
  • Az egyetemi ombudsman munkatársainak releváns szakterületi ismeretekkel (jog, pszichológia, szociológia, társadalmi nemek tudománya, áldozatvédelem, kommunikáció) és tapasztalattal kell rendelkezniük, a stáb összetételében érvényesíteni kell a nemek közötti egyenlőség elvét.
  • Az egyetemi ombdusman tevékenységét a karokon, és más szervezeti egységeknél dolgozó kapcsolattartók támogatják.
  • Az egyetemi ombudsmannak széleskörű tájékozódási és vizsgálati jogkörrel kell rendelkeznie valamennyi egyetemi oktatási-kutatási és szolgáltató egység, valamint egyetemi szervezet vonatkozásában.
  • Az egyetemi polgárok kötelesek együttműködni az egyetemi ombudsmannal annak tájékozódása, vizsgálata és közvetítő eljárása során, ajánlásait figyelembe kell venniük.
  • Az egyetemi ombudsman – a személyiségi jogok védelmének követelményét tiszteletben tartva – évente beszámol tevékenységéről az Egyetem nyilvánossága számára.
  •  Az egyetemi ombudsman az Egyetemen kívüli szakmai fórumokon is rendszeresen megosztja tapasztalatait.