Milyenek a gólyák?

2019.03.05.
Milyenek a gólyák?
Tizenegyedik alkalommal végzett 2018 őszén kérdőíves felmérést a Minőségügyi Iroda az ELTE-n első félévükre, alap- és osztatlan képzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre beiratkozó hallgatók körében: közel 4000 gólya kérdőívét összesítették. A kutatás eredményéről március 4-én tájékoztatták a Szenátust.

A kérdések az elsőévesek intézmény- és szakválasztásával, demográfiai jellemzőivel, az Egyetem, a leendő diploma és szaktudás értékelésével és a jövőbeli tervekkel is foglalkoztak. A kérdéssort összesen 3913 fő töltötte ki, a kitöltési arány a tavalyi felméréshez képest 1,95%-kal növekedett (49,09%). A felmérés nem reprezentatív, a különböző karokon eltérő arányban válaszoltak a hallgatók: az adott szervezeti egységhez felvettekhez viszonyítva a Gazdálkodástudományi Intézet, a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar elsőévesei voltak a legaktívabbak, az érintettek több mint fele válaszolt a kérdésekre.

A kitöltők válaszai alapján az idei elsőévesek kétharmada budapesti, valamint vidéki megyeszékhelyen, megyei jogú városban található intézményben érettségizett. A válaszadók több mint 80%-a idén is gimnáziumban érettségizett, míg 12,75%-uk szakközépiskolában. A gólyák közép- és felsőfokon sorrendben az angol, a német és a francia nyelvet ismerik.

A gólyák erre az egyetemre szerettek volna bekerülni: a válaszadó felvettek több mint 90%-a első helyen jelölte meg az ELTE-t, ez az arány egyébként több mint három éve stabilan 80% felett van.

A választásnál legnagyobb arányban az ELTE  jó hírnevét és az oktatás színvonalát vették figyelembe.

A felmérésben résztvevők közel 85%-ának valamilyen pozitív töltetet hordozó kifejezés jutott elsőként eszébe intézményünkről (például színvonal, minőség, tanulás és tudás, karrier, új, élet, jövő). A gólyák általában rendkívül büszkék arra, hogy immár ők is az ELTE-sek közé tartoznak.

Az elsőévesek számára – egy ötfokú skálán – a hallgatóbarát tanulmányi ügyintézés a legfontosabb (4,56), fontosnak gondolják többek között a nemzetközi tanulmányi, gyakornoki és ösztöndíj szolgáltatásokat (4,41), valamint a tanulástámogatási szolgáltatásokat (4,38) is. A karrierszolgáltatásokat tekintve a konkrét állásajánlatokat (4,28) tartanák a legfontosabbaknak a válaszadók. A kérdőívet kitöltők több mint 80%-a aktív sportolást tervez egyetemi évei alatt. A kérdőív 2018-ban is kiegészült egy gólyatábori elégedettséget mérő blokkal: a résztvevő kitöltők átlagosan teljes mértékben elégedettek a táborok szórakoztató és közösségépítő programkínálatával.  

Az egyetem utáni élettel foglalkozó kérdésekből kiderül, hogy

a gólyák többsége úgy érzi, hogy az ELTE-s diploma garanciát jelent a későbbi elhelyezkedésre,

60%-uk „nagyon könnyűnek”, „inkább könnyűnek” érzi a diploma utáni álláskeresést.

A munkahelyválasztásnál a leendő munka érdekessége, a szakmai fejlődés lehetősége, a munkahelyi légkör és a karrierépítés lehetősége motiválja őket leginkább. A válaszadó ELTE-s gólya átlagosan nettó 272 363 forintos havi kezdő fizetéssel lenne elégedett. A végzést követően a legtöbben (27,09%) Magyarországon szeretnének dolgozni, ezután a legnépszerűbb terv (20,67%) az ELTE-n való továbbtanulás, ötödük azonban még nem tudja, merre indul a diploma kézhezvétele után.