Mindhárom dobogós hely ELTE-seké

2021.11.15.
Mindhárom dobogós hely ELTE-seké
Lezárult a Gazdasági Versenyhivatal 2021-es esszéversenye: az ÁJK hallgatói zsinórban hatodszor nyertek a versenyjogi kiíráson.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) idén immár 22. alkalommal hirdette meg „Versenyjog Magyarországon és az EU-ban” elnevezésű felsőoktatási tanulmányi pályázatát. Az esszéverseny célja, hogy a diákok – pályamunkájuk elkészítése során – átfogó ismereteket szerezhessenek a versenyjogról, versenypolitikáról, illetve piacelméletről. A nemzeti versenyhatóság nem csak a hazai, hanem a határon túli, magyar nyelvű képzést nyújtó jogi és gazdasági karokra is eljuttatta pályázati felhívását. A beérkezett műveket a GVH egységesített szempontrendszer alapján bírálta el, melyben kiemelten jelent meg az újdonságtartalom, illetve a naprakész jogesetekre való támaszkodás.

Az idei pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatóinak sikerét hozta: az előző évhez hasonlóan ezúttal is az Egyetem tériek szerezték meg mindhárom dobogós helyezést. Az ELTE diákjai ezzel zsinórban hatodszor nyertek a versenyhatóság esszékiírásán.

Az ELTE dobogósai:

  • I. helyen végeztek  Csillik Kristóf és Gera Anna IV. éves hallgatók Fenntarthatósági/környezetvédelmi érvek értékelése az EUMSz. 101. cikk (3) bekezdés szerinti mentesülés kapcsán című közös pályamunkájukkal.
  • A II. helyezett Antal Kinga Kincső és Németh Donát II. évfolyamos joghallgatók A kríziskartellek: a válsághelyzetek megoldásai, avagy csak egy jól hangzó elméleti modell? című pályamunkája lett.
  • Harmadik helyezést értek el Vigh Dalma Virág és Szalay István V. évfolyamos hallgatók Versenyjog válság idején – kríziskartellek értékelése különös tekintettel a COVID-19 járványhelyzetre című közös dolgozatukkal.

A hallgatók körében a legnépszerűbbnek napjaink egyik legaktuálisabb versenyjogi témája bizonyult: az ún. kríziskartellek megítélése. A kríziskartellek válsághelyzetek idején – mint a Covid-19 járvány – kivételes jelleggel időnként megengedhetőek, sőt szükségesek lehetnek a létfontosságú termékek (pl. gyógyszerek) ellátási láncainak stabilitásához, illetve a szűkös erőforrások leghatékonyabb elosztásához – amellett, hogy számos dilemmát felvetnek.

A nyertes pályamű azonban egy másik, szintén időszerű tárgykörrel foglalkozott: a fenntarthatósági és környezetvédelmi érvek megítélésével a kartelltilalom alóli mentesítés kapcsán. E témakör a közelmúltban hazánk által rendezett versenyhatósági világkonferencia során is kiemelt figyelmet kapott.

Forrás: GVH