Minőségfejlesztés Szombathelyen

2018.07.24.
Minőségfejlesztés Szombathelyen
A konzorciumi együttműködésben megvalósuló EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán projekt fő célkitűzése a soproni és szombathelyi felsőoktatás képzési szerkezetének folyamatos megújítása, mely a Nyugat-Dunántúl régió gazdasági versenyképességének megőrzését és annak tudásalapú fejlesztését szolgálja. A projekt első éve júniusban fejeződött be. 

A pályázati konstrukció keretében a Soproni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja - figyelemmel az intézményfejlesztési tervekre - a minőségi felsőoktatás irányába mutató fejlesztéseket kíván megvalósítani. Mivel a Soproni Egyetem 2017 februárjában önállóvá vált, a Savaria Egyetemi Központ pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatlakozott, a szakmai anyagok e két külön intézményre vonatkozóan készültek el.

A Savaria Egyetemi Központ projektjének egyik célja olyan felsőoktatási rendszer létrehozása Szombathelyen, amelyben a fejlesztések eredményeképpen a hallgatóság, az oktatógárda és az intézmény alkalmazkodni tud a munkaerőpiaci kihívásokhoz és a nemzetközi elvárásokhoz. Az egyetem és a gazdaság igényei közötti összhang erősítése biztosíthatja a gazdaság megfelelő munkaerő-ellátását, valamint a végzettek megfelelő elhelyezkedését.

Cél továbbá az oktatói-kutatói tevékenység minőségének emelése, a szombathelyi felsőoktatás nemzetközi szerepvállalásának növelése,

valamint az ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló javaslatainak beépítése a képzésekbe.

A Savaria Egyetemi Központban 3 munkacsoport keretében, összehangoltan zajlanak a kitűzött célok megvalósulását szolgáló programok.

A projekt első éve 2018 júniusában fejeződött be. Az ekkor kötelezően elvárt indikátorértéket (azok számát, akik felsőoktatásban történő bennmaradást segítő programban részt vettek) az egyetem többszörösen teljesítette: a SEK hallgatói közül eddig 33-an jelentkeztek ilyen programra.

Ezek egyike szorosan kapcsolódott a 2018 szeptemberében indult képzések tanterveinek átdolgozásához, amelynek során bevezették a „kritérium tantárgyakat”. E tantárgyak kurzusain a hallgatókat alaposan felkészítik a rájuk épülő, további tantárgyak sikeres teljesítésére.

A projekt során

kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élő vagy nehéz szociális helyzetben lévő hallgatókra:

támogatásukra kidolgoztak egy olyan szempont- és pontrendszert, amelynek alapján egy hallgató havi harmincezer forintos támogatásban részesülhet. Az ösztöndíjra jövő félévtől pályázhatnak a diákok a Neptun rendszeren keresztül.

A pályázat támogatásával az Egyetemi Sportiroda munkatársai számos népszerű sportprogramot (e-sport edzések, házi kispályás labdarúgó és asztalitenisz bajnokság, stb.) szerveztek,  és koordinálták a hallgatók részvételét a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon.

Az ELTE-képzések tanterveinek helyi adaptációját és átalakítását folyamatosan végzik a SEK intézetei, tanszékei, különös tekintettel a történelmi jelentőségű, osztatlan középiskolai tanárképzés szakjainak szombathelyi indítására 2018-ban. A képzések fejlesztését és a szükséges új oktatók felvételét az érintett intézetek, tanszékek előkészítették. A SEK gazdasági képzési területéhez 2, a pedagógia tanításához egy új oktatót már 2018-ban alkalmaznak, de az informatikai képzés, a matematika- és fizikatanári képzés is új oktatókkal gyarapodhat a közeljövőben.

A könyvtári szolgáltatások fejlesztését a pályázat ütemtervének megfelelően végzi a SEK Könyvtára. Folyamatosan zajlik a szakdolgozatok digitalizálása, az ALEPH integrált könyvtári rendszer adatbázis struktúrájának és az adatbázisok konverziójának tervezése, a digitális archiválási rendszer követelményeinek előkészítése. 2017 szeptemberében teljesen új alapokra helyezték a könyvtár honlapját az ELTE Informatikai Igazgatóságnál igényelt domain név alatt (sekkonyvtar.elte.hu). A honlap akadálymentes verziójának kialakítása megtörtént, mértéke egy panel segítségével vezérelhető.

A 2018-tól tervezett e-learning és idegennyelvű tananyagok kidolgozásában, az egyetemi oktatók informatikai és pedagógiai képzésében, valamint a szakmai idegennyelv oktatásával kapcsolatos programok megvalósításában résztvevő kollégákkal megkötötték a szerződéseket, beszerezték a tevékenységükhöz szükséges számítógépeket.

A „Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása” program keretében a Savaria Biológiai Tanszék 2018 májusában erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és szlovéniai magyar nyelvű biológiatanár-képzéssel foglalkozó társintézmények oktatóival és hallgatóival együtt sikeres közös terepgyakorlatot rendezett a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén. A nemzetközi programról a Duna Televízió készített riportot.

Forrás: ELTE SEK