Minőségi oktatás az ELTE GTK-n

2022.07.18.
Minőségi oktatás az ELTE GTK-n
A Felsőoktatási EFQM Kiválósági Klub legutóbbi összejövetelének az ELTE Gazdaságtudományi Kar adott otthont. A rendezvényen ismertették a Kar tevékenységét a területen, Tóth Zsuzsanna Kiválóság Nagykövete címet kapott.

A Szövetség a Kiválóságért Egyesület 2021-ben indította útjára a Felsőoktatási EFQM Kiválóság Klubot. A kezdeményezés elsődleges célja olyan szakmai közösség életre hívása volt, amelyben a „közös nyelv” az EFQM Modell szellemi iránymutatása. Az EFQM szerinti kiválóságmegközelítés nem ismeretlen a felsőoktatási intézmények körében. Jellemzően az üzleti képzéseken foglalkoznak vele. Cél- és eszközrendszerével az ELTE GTK-n a minőségmenedzsment tantárgyak keretében ismerkednek meg a hallgatók.

A Klub tagjai rendszeres találkozók és tapasztalatcserék során ismerkedhetnek meg egymás jó gyakorlataival, illetve együttműködéseket kezdeményezhetnek az intézményi fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében. A Klubot a Szövetség a Kiválóságért Egyesület működteti, de annak szakmai munkájáról, a rendezvények programjáról a klubtagság közösen dönt. Határozott elvárás a tagok felé, hogy rendszeresen vizsgálják meg saját működésüket az EFQM Modell segítségével, fejlesszék a gyakorlataikat, módszereiket, és

törekedjenek minél magasabb szintek teljesítésére a Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszerben.

A Klubnak az ELTE GTK a kezdetektől fogva tagja. A 2022. június 30-i rendezvényen Margitay Tihamér egyetemi tanár, az Érveléselmélet és Marketing Tanszék vezetője betekintést adott a kari stratégiaalkotási folyamatba, Tóth Zsuzsanna egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes pedig a karon folyó minőségfejlesztési tevékenységeket ismertette. A Magyar Akkreditációs Bizottságot Mosolygóné Gődény Ágnes képviselte, aki átfogóan mutatta be a MAB felsőoktatási intézmények esetében képviselt értékelési szempontjait és az alkalmazott gyakorlatok rendszerét.

Az ELTE GTK vezetése elkötelezett a szervezeti teljesítmény önértékelésen alapuló fejlesztése mellett. Ennek egyik érdemi nyilvános lépése, hogy a kar 2022 nyarán benyújtja pályázatát a Nemzeti Kiválósági Díjra. Tóth Zsuzsanna 2022 telén EFQM által akkreditált értékelő lett, és a GTK-n rendezett Kiválóság Klubon Szabó Kálmán a Szövetség a Kiválóságért Egyesület képviseletében Kiválóság Nagykövete címet adományozott neki.

Forrás: ELTE GTK