Mit is csinál egy szociológus?

Mit is csinál egy szociológus?
06/11

2024. június 11. 14:00

ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 2.139.)

06/11

2024. június 11. 14:00 -

ELTE TáTK Tanári Klub (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 2.139.)


A Szociológia Intézet "Műhely" sorozatában Hordósy Rita, a Nottinghami Egyetem adjunktusa tart előadást Norvégia, Anglia és Magyarország szociológus hallgatóinak jövőképéről.

Hordósy Rita az ELTE Társadalomtudományi Karán szerezte szociológia mesteri fokozatát, majd a Birminghami Egyetemen írta doktori disszertációját. Nemzetközi összehasonlító kutatásaiban az oktatás társadalmi igazságosságával foglalkozik főként a felsőoktatás területén. Jelenlegi munkája egyrészt az oktatás és kutatás kapcsolatára összpontosít, összehasonlítva ezt európai egyetemeken a hallgatók és oktatók szemszögéből; másrészt a tudástermelést alakító és szankcionáló folyóiratok, szerkesztőbizottságok szerepét elemzi.

Előadásában azt vizsgálja, hogy a szociológushallgatók hogyan gondolkodnak lehetséges jövőjükről Norvégia, Anglia és Magyarország egyetemein. A három esettanulmány összesen 38 hallgatói interjú alapján azt tárja fel, hogy hogyan vélekednek szociológusi szerepekről, tevékenységekről, célokról és kimenetekről. A tanulók jövőbeli szociológiai énjükről alkotott felfogása és a példaképeknek a szociológiai identitásuk alakításában betöltött szerepe bonyolult döntéshozatali folyamatokat tárnak fel.