Mitől érzik jól magukat a hallgatók az egyetemen?

Mitől érzik jól magukat a hallgatók az egyetemen?
10/15

2019. október 15. 16:00 - 17:00

ELTE BTK Kodály terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

10/15

2019. október 15. 16:00 - 17:00

ELTE BTK Kodály terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Koltói Lilla pszichológus tart előadást a hallgatói sikeresség tényezőiről a HELP (Hallgatói Eredményességet Elősegítő Program) szervezésében.

A hallgatói sikerességre számos tényező hat, az egyetem az akadémiai és társas bevonódás területén tudja elősegíteni a hallgatói eredményességet. Az előadás azokat a tanulmányi és társas tényezőket veszi sorra, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók minél sikeresebben végezzék el a tanulmányaikat.

Koltói Lilla tanácsadó szakpszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa.