MNB kiválósági ösztöndíj 2023/2024

2023.10.03.
MNB kiválósági ösztöndíj 2023/2024
A Magyar Nemzeti Bank a 2023/2024-es tanévben is pályázatot hirdet az alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 32 fő, a biztosítási és pénzügyi matematika, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, számvitel, vállalkozásfejlesztés, valamint vezetés és szervezés mesterszakokon tanulmányokat folytató hallgatók közül összesen 18 fő részére.

Az ösztöndíj mértéke: 50.000 Ft/hó a tanév 10 hónapjában (szeptember–június hónapokra).

Az ösztöndíjra a felsorolt szakokon tanuló azon hallgatók pályázhatnak, akik állampolgárságtól függetlenül

  1. tanulmányaikat nappali munkarendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában folytatják, és a 2023/2024-es tanév őszi félévében a szakon aktív jogviszonnyal rendelkeznek;
  2. nem részesülnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban;
  3. a támogatott szakon legalább két félévet teljesítettek, és a legutolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek (ettől a feltételtől csak abban az esetben tekinthet el a bizottság, ha a hallgató mintatanterve az utolsó két félévben 54-nél kevesebb kreditet ír elő, vagy a hallgató a mintatanterv szerinti tárgyait a korábbi félévekben előre teljesítette, így a vizsgált két félévben már nem maradt 54 kreditnyi teljesítendő tárgya);
  4. a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették, továbbá
  5. a legutolsó két aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek;
  6. kitöltik és a pályázattal együtt benyújtják az MNB adatvédelmi nyilatkozatát, továbbá
  7. vállalják, hogy az MNB által rendezett Kiválósági oklevél átadó konferenciáján személyesen megjelennek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 17. (kedd) 14:00.

A pályázatot a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban található „MNB kiválósági ösztöndíj 2023/24” kérvény leadásával lehet benyújtani.

Letölthető dokumentumok
Részletes pályázati felhívás
Bírálati szempontrendszer
Adatvédelmi nyilatkozat