MTA főtitkári elismerés Biczókné Magyar Annának

2017.11.28.
MTA főtitkári elismerés Biczókné Magyar Annának
Biczókné Magyar Anna, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport nyugalmazott tudományos főmunkatársa vehette át a 2017-ben alapított, és a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében átadott díjak egyikét a biológiailag aktív peptidek szintézise, a szerkezet-hatás összefüggések feltárása terén végzett kiemelkedő tevékenységéért, számos hazai és nemzetközi pályázat témavezetéséért, mellyel nagymértékben hozzájárult a kutatócsoport jelentős szakmai sikereihez.

Idén először adták át a „Főtitkári Kutatói Elismerés” kitüntetést, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke alapított. A kitüntetést az Akadémia irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai és az öt éven belül nyugdíjba vonult közalkalmazottak elismerésére hozták létre. Az elismerést azok kaphatják, akik tartósan magas színvonalú munkát végeztek, kutatói tevékenységük során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, munkavégzésük során elismerésre méltó, példamutató magatartást tanúsítottak, vagy pontos, lelkiismeretes, precíz munkájukkal hozzájárultak más kutatók sikereihez. A tizenkét odaítélhető kitüntetést évente egy alkalommal adja át az MTA Főtitkára a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva.

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára az Akadémia szolgálatában végzett kiemelkedő kutatói munkájáért Főtitkári Kutatói Elismerésben részesítette Biczókné Dr. Magyar Annát, az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának nyugalmazott tudományos főmunkatársát „az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoportban a biológiailag aktív peptidek szintézise, a szerkezet-hatás összefüggések feltárásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, számos hazai és nemzetközi pályázat témavezetéséért, amivel nagymértékben hozzájárult a kutatócsoport jelentős szakmai sikereihez.”

Biczókné Magyar Anna a hazai és a nemzetközi peptidkémiai elismert személyisége. 1992-től az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársa és a TTK Szerves Kémiai Tanszék, az ELTE TTK Kémiai Doktori Iskola elkötelezett oktatója. Kutatási területe a biológialiga aktív peptidek szintézise, szerkezet–hatás összefüggések feltárása. Érdeklődése kezdetben az MSH hormonok, majd az opioidok kutatására fókuszált, az utóbbi években pedig elsősorban az autoimmun betegségekben (pl. rheumatoid arthritis) szerepet játszó fehérjék epitópszerkezetét, az Arg/Cit átalakulást tanulmányozta. Széleskörű tudományos együttműködést folytatott és folytat jelenleg is, számos hazai és nemzetközi projekt témavezetője, meghatározó résztvevője. Tudományos eredményeit 130 közleményben közölte. A szakmai közélet aktiv résztvevője: az MTA Peptidkémiai munkabizottság titkára (1999–2012), EU QoL (2003) és EU COST Stem cell (2014) konferenciák, munkabizottsági ülések szervezője, kiadványok gondozója. Irányításával 15 hallgató szerzett diplomát, 2000 óta hatan készítettek díjjal elismert tudományos diákköri dolgozatot. Az ELTE Kémiai Doktori Iskolában témavezetése mellett ketten szereztek PhD-fokozatot.

Forrás: MTA