MTA-SYLFF pályázat

2019.09.02.
MTA-SYLFF pályázat
Az MTA és a SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére. Jelentkezési határidő: 2019. október 1. 14 h.

A továbbképzési ösztöndíj nyertesei 2020. január 1-től kutatóhelyen (Budapesti Corvinus Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, kutatóintézetek), témavezető irányításával végzik munkájukat. A kuratórium előnyben részesíti a nemzetközi beágyazottságú, korunk aktuális társadalmi és gazdasági problémáinak megoldását célzó kutatásokat. Az ösztöndíj a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését kívánja elősegíteni, így a PhD-fokozattal már rendelkezők nem pályázhatnak. Pályázatot nyújthatnak be master fokozatú társadalomtudományi diplomával rendelkező 35 év alatti szakemberek. Az elnyerhető ösztöndíj időtartama 10 hónap, az ösztöndíj havi összege nettó 140.000 forint. Az alapítvány az ösztöndíjak odaítélésével munkaviszonyt nem létesít. A SYLFF ösztöndíjjal egyidejűleg egyéb ösztöndíjas jogviszony nem tartható fenn. 

A pályázatot 2019. augusztus 30-tól 2019. október 1-jén 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken.

A pályázati rendszerbe való belépés technikai előfeltételei:

1) a pályázó regisztráljon az Akadémiai Adattárba, töltse fel adatait, valamint magyar és angol nyelvű tudományos életrajzát
2) amennyiben a pályázó már rendelkezik regisztrációval az AAT-ben, aktualizálja adatait és életrajzait
3) a pályázó regisztráljon a Magyar Tudományos Művek Tárába (MTMT), és rögzítse publikációs adatait

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete az elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

Az alapítványi támogatások odaítéléséről az MTA-SYLFF Kuratóriuma szakértői véleményekre támaszkodva, egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt. A Kuratórium döntéséről a pályázók 2019. december 20-ig írásban értesítést kapnak. A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az Alapítvány titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a sylff@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 411 6100 /611 telefonszámon.