Munkaerőpiaci kutatócsoport alakult a PPK-n

2020.03.11.
Munkaerőpiaci kutatócsoport alakult a PPK-n
A Csehné Papp Imola vezetésével megalakult csoport a munkaerőpiac elmúlt évtizedben bekövetkezett változásait vizsgálja majd.

A munkaerőpiac jelentős változáson ment keresztül a 2008-as pénzügyi válság után, amire az oktatásnak és az emberi erőforrás gazdálkodásnak reagálnia kell. A változás gyors és hatékony válaszokat igényel a döntéshozóktól, a gazdasági szereplőktől, a szervezetek vezetőitől is. A Csehné Papp Imola habil. egyetemi docens vezetésével 2020 januárjában alakult kutatócsoport célja, hogy nemzetközi és hazai kontextusban, elméleti és gyakorlati megközelítésben körbejárja, milyen jelenségek alakították Európa-szerte a gazdaságot az utóbbi tíz évben, ezek milyen változásokat generáltak, továbbá felmérje és felvázolja, milyen, merőben új szemléletmódra van szükség az oktatásban. Az oktatás egyre inkább társadalom- és gazdaságpolitikai eszközként is megjelenik a gondolkodásban, s mint ilyen, hozzájárul a versenyképesség fokozásához, ennél fogva kulcsszerepe vitathatatlan.

A vizsgálni kívánt új munkaerőpiaci kihívások:

  • a fejlett világ dolgozói sokkal mobilabbá váltak, és megindult egy Európán belüli migráció is: a munkaerő a fejlődő gazdaságokba, „hotspotokba” vándorol
  • ma már nincs olyan szektor vagy piaci szereplő, amelyik ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával. A munkaerőhiányt a köztudatban sokszor azonosítják a tehetséges munkavállalók elégtelen számával, a két fogalom azonban eltérő tartalommal bír
  • az elmúlt 3–5 év gazdasági változásai a munkavégzés körülményeire is hatnak. Az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb térnyerése ma már nem kérdés, hanem fokozódó tendencia
  • a munka az igényelt végzettségek és kompetenciák tekintetében is átalakul

A kutatócsoport tagjai: