Narratívkészség teszt

2023.06.02.
Narratívkészség teszt
A Narratívkészség teszt kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósult meg. 

A társadalmi probléma azonosítása:

A narratív készség meghatározó szerepet játszik a rólunk alkotott kép kialakulásában, központi szerepet tölt be az anyanyelv elsajátításában, a világ és önmagunk megismerésében. A különböző életkorú beszélők megnyilatkozási sajátosságainak elemzése alapvető fontosságú többek között az atipikus fejlődésű gyermekek beazonosítása és korai fejlesztésének elkezdése érdekében is.

A fejlesztés/kutatás eredménye:

A meglévő magyar nyelvi teszteket kiegészítő és a piacon hiánypótló mérési eljárás a történetmesélés módszertanát alapul véve méri fel a gyermekek nyelvi állapotát, narratív készségét. Az otthoni edukációt is elősegítő teszt és ennek részét képező egyes segédanyagok a http://mondom.hu/ oldalon elérhetőek.

A kifejlesztett eszköz/módszer bemutatása:

A http://mondom.hu/ oldalon elérhető anyagok között tudományos publikációk olvashatóak a gyermekkori narratív készség vizsgálatáról, fejlődéséről és fejlesztési lehetőségeiről, továbbá a narratív készség fejlesztéséhez hasznos képsorok, feladatleírások és linkek találhatóak. Az oldalon elérhetőek továbbá a narratív készség szintjét, sajátosságait mérő nemzetközi tesztek, amelyek egy része diagnosztikai, folyamatdiagnosztikai eljárásként is használatos a nemzetközi logopédiai gyakorlatban. Jelenleg hazai, kifejezetten narratív készséget mérő teszt nem elérhető, így a létrejött – várhatóan pár hónapon belül publikálásra kerülő - teszt lehetne az első ilyen a piacon. Ennek jelentőségét jelzi, hogy az angol nyelvű tesztek adaptálása helyett a kutatók fontosnak tartották a fejlesztés során figyelembe venni az előzetes magyar nyelvű kutatások eredményeit és a hazai logopédiai/gyógypedagógia gyakorlatot.

Kapcsolat

Murányi Sarolta egyetemi tanársegéd (ELTE Bölcsészettudományi Kar)
E-mail