Négy díszdoktort avattak a Pázmány-napon

2015.05.08.
Négy díszdoktort avattak a Pázmány-napon

Az ELTE Szenátusa 2015. május 8-án ismét ünnepi közgyűlést tartott az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve. Az ülésen, amelyet Mezey Barna rektor nyitott meg, részt vettek az egyetem vezetői, a Karok dékánjai, nagykövetek, állami vezetők, a társegyetemek képviselői és meghívott vendégek.

Az idei Pázmány-előadást Bányai Éva, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének professor emeritusa tartotta „Hipnóziskutatás: okkult jelenségtől a tudomány főáramáig 45 év alatt” címmel. Az előadásról itt olvashat bővebben.

Az előadás után díszdoktori címet adományoztak David Andreu, Ron Akehurst, Rainer Pitschas professzoroknak és Pertti Torstila korábbi finn nagykövetnek.

Ron Akehurst a Sheffieldi Egyetem professzora, az egészség-gazdaságtan, az egészségügyi technológiák értékelésének nemzetközi hírű kutatója. Akehurst professzor alapította a Sheffieldi Egyetemen a világhírű School of Health and Related Research kutatóintézetet, alapító tagja volt a National Institute of Clinical Excelllence-nek, az Egyesült Királyság egészségügyi technológiákat értékelő központjának, amely számos ország számára jelent igazodási pontot. A TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék 2010-ben alapított Nemzetközi Tanácsadó Testületének első elnökeként évtizedes nemzetközi tapasztalataival segítette a Tanszék oktatási stratégiájának kialakítását, az Egészségpolitika Tervezés és Finanszírozás mesterszak elindítását, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a képzés tartalmát e tanévtől kezdve az alacsony és közepes jövedelmű országok egészségügyére reflektáló, angol nyelvű nemzetközi képzéssé alakítsák. Ron Akehurst oktatóként is segíti az ELTE-n folyó egészség-gazdaságtani képzést. A professzor köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy mindenkori kollégáinak is szól az egyetem kitüntetése. Elmondta, az ELTE-n nagyszerű intellektuális kihívásokkal szembesült, valamint örömét fejezte ki, hogy Kaló Zoltán és Vokó Zoltán vezetésével kimagasló szakmai munka folyik szakterületén.
Pázmány-nap 2015Pázmány-nap 2015
David Andreu a barcelonai Pompeu Fabra Egyetem professzora. Tudományos munkásságát a szerves kémia, a biomolekuláris kémia, a gyógyszer- és immunkémia területén fejti ki. A professzor munkásságának kiemelkedő területe a szintetikus antigének kutatása, olyan fehérje- és peptid alapú vegyületek létrehozása, amelyek alkalmasak mesterséges vakcinaként, illetve diagnosztikumként a száj- és körömfájás, a herpes simplex virus illetve a HIV-1 vírus elleni immunitás kialakítására, illetve a fertőzések korai kimutatására. Elévülhetetlen érdemei vannak az első magyarországi – egyben első ELTE-s részvétellel létrehozott – EU-Tempus program (1991–1994) konzorcium létrehozásában, amelyben a TTK Szerves Kémiai Tanszék, a Nottinghami Egyetem és a Barcelonai Egyetem vett részt, valamint 2001 és 2005 között Egyetemünk professzorainak témavezetésével és Andreu professzor laboratóriumának közreműködésével valósult meg az EU Cost Chemistry program is. Számos alkalommal volt vendégoktató az ELTE-n, laboratóriumában ELTE-s hallgatókat, doktoranduszokat és oktatókat fogad. A professzor beszédében elmondta, rendkívül büszke a kitüntetésre. Méltatta a Hudecz Ferenc egyetemi tanár, Egyetemünk korábbi rektora által kezdeményezett, mintegy negyed évszázada tartó spanyol–magyar szakmai kapcsolat eredményeit és jövőbeli lehetőségeit is.

Rainer Pitschas, a Német Közigazgatás-tudományi Egyetem (Speyer) professor emeritusa a német és az európai közigazgatás-tudomány és közigazgatási jogtudomány elismert képviselője. A szociális és egészségügyi jog egyik legkiválóbb ismerője Németországban, pályája elején több évig vezette a berlini szociális hatóságot, jelenleg is a német társadalombiztosítási reformfolyamat meghatározó szereplője az egészségügyi ellátás átalakításáért felelős szakmai bizottság elnökhelyetteseként. Számos európai és ázsiai ország közigazgatási rendszerének megújításában és modernizálásában vett részt. Pitschas professzor az ÁJK-val – kutatási területeire figyelemmel elsősorban a Közigazgatási Jogi Tanszékkel – az 1990-es évek második fele óta épített ki szorosabb kapcsolatokat, segítségével lehetőség nyílt több egyetemi kolléga speyeri továbbképzésére és a tudományos együttműködés megerősítésére. Az oktatási és kutatási együttműködés mellett értékes szakirodalmi művek adományozásával is segítette a Közigazgatási Jogi Tanszék munkáját. A professzor német nyelvű köszönőbeszédében felidézte évtizedekre visszanyúló kapcsolatát Egyetemünkkel, hangsúlyozta, nagyon fontos számára a jogi kar oktatóival való tudományos együttműködés.

Pertti Torstila évtizedek óta dolgozik a magyar-finn kapcsolatok erősítéséért: 1976 és 1978 között a budapesti finn nagykövetség titkáraként, 1992 és 1996 között nagykövetként. Hazai nagyköveti megbízatásának lejártát követően 1996 és 2000 között a finn külügyminisztérium politikai igazgatója, majd helyettes államtitkára volt. 2002 és 2006 között Finnország stockholmi nagykövete, 2006-tól pedig a finn külügyminisztérium politikai államtitkára. 2014. március 1-jén vonult nyugdíjba. Korábban így írt hazánkhoz fűződő viszonyáról: „Magyarország harmincnyolc éves pályámon valamennyi állomáshelyem közül a legnagyobb hatást gyakorolta rám. (…) Magyarországhoz fűződő baráti kapcsolatom immár három évtizede szilárdan fennmaradt. A kapcsolat tartalmát a magyar emberek, a kultúra, a történelem és a nyelv adják.” Pertti Torstila budapesti nagyköveti megbízatásának végén, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült. Pertti Torstila kiemelte, hogy mintegy negyven éve kíséri figyelemmel hazánk sorsának alakulását. A volt nagykövet az Európai Unió kiemelt jelentőségére is felhívta a figyelmet, díszdoktorrá avatásához Forrai Kristóf, a finnországi magyar nagykövet levélben gratulált.

Galéria