Nehézionfizika a Nagy Hadronütköztetőben

Nehézionfizika a Nagy Hadronütköztetőben
04/25

2013. április 25.

ELTE TTK Ortvay-terem (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 0. 81)

04/25

2013. április 25. -

ELTE TTK Ortvay-terem (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 0. 81)


Veres Gábor, az Atomfizikai Tanszék egyetemi adjunktusa tartja az Ortvay Kollokvium következő előadását „Nehézionfizika a CMS kísérletben” címmel 2013. április 25-én a Fizikai Intézetben.

Az előadás áttekinti a Nagy Hadronütköztetőnél működő CMS kísérlet nehézion-programjának néhány eredményét, melyeket Pb+Pb és p+Pb ütközések vizsgálatában értek el, 2,76 illetve 5,02 TeV nukleonpáronkénti tömegközépponti energián. A CMS kísérletnek számos tulajdonsága van, amelyek a részecskekeltés általános és kollektív tulajdonságai mellett különösen alkalmassá teszik az ún. „kemény" szórási folyamatok vizsgálatára: ezek a nagy térbeli lefedettséget biztosító kaloriméterek, müon detektorok és nyomkövető berendezés, valamint az igen rugalmas, kétszintű eseményválogató rendszer.

A vizsgált fizikai jelenségek között van a jet-ek (részecskesugarak) alakja, keletkezési hatáskeresztmetszete, fragmentációja és párjainak aszimmetriája; a töltött hadronok és izolált fotonok impulzuseloszlásai, a nehéz kvarkok kötött állapotainak és az elektrongyenge bozonoknak a megfigyelése, kétrészecske-korrelációk, és az ütközésben felszabaduló, nyalábra merőleges energia mérése. Ezek a jelenségek alkalmasak rá, hogy a nehézion-ütközésekben kialakuló forró és nagy energiasűrűségű anyagot vizsgálhassanak a korai Univerzum anyagához hasonló körülmények között a laboratóriumban, és többet megtudjunk az erősen kölcsönható anyag viselkedéséről valamint az ütközésben résztvevő atommagok bizonyos tulajdonságairól is. A vizsgálatok egyik alapeleme a nehézionok és az elemi ütközések (p+p, p+Pb) adatainak összehasonlítása.

A Természettudományi Kar Fizika Intézete 1998 ősze óta szervezi azt az intézeti szintű kollokvium-sorozatot, amelyet – az első ilyen sorozat elindítójáról – Ortvay Kollokviumnak nevezett el. Az előadásokat meghívott magyar és külföldi fizikusok tartják aktuális témákban, megértésükhöz bármely fizikai diszciplinában szerzett előismeret elegendő, minden érdeklődőt szívesen látnak.

Időpont: 2013. április 25. 15:00
Helyszín: ELTE TTK Ortvay-terem (1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A, 0. 81)

Fizikai Intézet