Nem tankönyvet tanítunk, hanem gyereket!

2023.03.21.
Nem tankönyvet tanítunk, hanem gyereket!
Online feladatbank jött létre a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakmai támogatásával a gyerekek egyszerűbb differenciálása és a tanulók egyéni sajátosságaihoz való alkalmazkodás céljából.

A tanitonline.hu és a Kincskereső Iskola évtizedes előkészítő munka után közösségi összefogással hozta létre a Mappa internetes tárat, valódi segítséget nyújtva ezzel tanítóknak és szülőknek egyaránt. A Mappában a NAT fejlesztési céljainak és a szövegértés-szövegalkotás teljes képességrendszerének megfelelően szűrhetők az egyes gyerekek fejlődésének támogatására alkalmas feladatok. A szűrési rendszer alapját képező képességlista elkészítését a Bárczi szakemberei, Perlusz Andrea és Saufert Eszter irányították, a feladatok kategorizálása pedig hallgatói csoportok bevonásával készült.

A szakmai megalapozottság mellett a Mappa kiemelkedő értéke, hogy gyakorlati segítséget nyújt a fejlesztési célnak megfelelő feladat gyors kiválasztásához, egyedi feladatlapok néhány kattintással történő összeállításához.

Egy évtizeddel ezelőtt a gyógypedagógusokon kívül jellemzően még csak az alternatív iskolákat foglalkoztatta a tanulók egyéni sajátosságaihoz való alkalmazkodás, ez azonban mára az alsó tagozatos oktatás egyik központi kérdésévé vált. A frontális oktatás hagyományos formái mellett a 21. században

a differenciált oktatás éppúgy elengedhetetlen része a korszerű iskolának, mint a digitális eszközök. 

A differenciálás kényszere azonban hiába volt egyre szorítóbb a többségi iskolákban is, a feltételek hiánya miatt a pedagógusok magukra maradtak a megvalósításban. Ezért hiánypótló a most létrejött online feladattár is.

A Mappa azzal a céllal jött létre, hogy ne csak szlogen maradjon a mondat, miszerint „nem tankönyvet, hanem gyereket tanítunk!”, hanem létrejöjjön az eredményes tanulás egyik legfontosabb feltétele, a kijelölt feladat összhangja a tanuló adott területen meglévő tudásával.

“A differenciáláshoz a Mappa szakszerű, biztonságos, napi segítséget nyújt, ezért alkalmazását teljes meggyőződéssel ajánlom” – mondta M. Nádasi Mária, az ELTE PPK professor emeritusa. Földes Petra tanár, mentálhigiénés szakember, az Új Pedagógiai Szemle szerkesztője pedig így nyilatkozott: "Szuper tartalmilag és módszertanilag is, a felépítését és vizualitását tekintve is kiváló oldal.”

Forrás: BGGYK