Nemek közti egyenlőség pedagógiája

2021.01.07.
Nemek közti egyenlőség pedagógiája
Lezárult az ELTE Neveléstudományi Intézet részvételével három éve zajló Erasmus+ Stratégiai Partnerségek érzékenyítő projekt. A nemzetközi összefogás eredménye többek között egy képzői kézikönyv, amely a tanárképzéshez nyújt módszertani segítséget.

A Towards Gender Sensitive Education projekt civil szervezetek és egyetemek együttműködéséből született, célja az volt, hogy előmozdítsa a tanárok és tanárjelöltek körében a nemek közti egyenlőségre és a társadalmi nemre vonatkozó reflexiót és érzékenységet. A konzorcium vezetője a Masaryk Egyetem volt, további résztvevői pedig – az ELTE mellett – a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a cseh GIC Nora egyesület és az osztrák Verein EfEU civil szervezet. Az ELTE-n a projekt témavezetője Mészáros György, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet habilitált docense volt.

A hároméves nemzetközi projekt során a partnerek kutatási jelentést készítettek, amely összefoglalja a három országban jelenlévő nemek egyenlőségére és társadalmi nemre vonatkozó szakpolitikai és pedagógiai kezdeményezéseket, és betekintést ad a nemekre vonatkozó pedagógiai gyakorlatba interjúk és megfigyelések segítségével. Született öt videó, amelyeket fel lehet használni az oktatás során, és egy több mint 200 oldalas képzői kézikönyv, amely tanárok és tanárképzésben részt vevő hallgatók tréningjeihez, kurzusaihoz ad gazdag módszertani anyagot.

A tréning módszertanát minden szervezet két kurzus keretében kipróbálta, és ennek tapasztalatait beépítette a végső anyagba. Mészáros György többször megtartotta Rédai Dorottya külső munkatárssal együtt a Nemek, szexualitás és iskola című kurzust tanárszakos hallgatóknak. A fenntarthatóság jegyében a két próbakurzus után is folytatták az oktatók a kurzus meghirdetését választható tárgyként a tanárképzésben. A szakirodalom feldolgozására és saját élmény gyakorlatokra egyszerre épülő kurzusok során a drámapedagógiai módszerek használata kiemelt szerepet kapott. Ez a projekt egyik fontos innovatív, módszertani dimenziója is, a módszerek többszöri kipróbálásán és terepnaplók általi dokumentálásán túl.

Az ELTE Neveléstudományi Intézete Mészáros György és Rédai Dorottya vezetésével novemberben két multiplikációs rendezvényt is szervezett a projekt zárása előtt a szellemi termékek bemutatására. November 4-én tanárképzésben tanító kollégákat várta a két tréner, és megosztották velük a kurzusok módszertani tapasztalatait. A résztvevők aktívan kapcsolódtak be a párbeszédbe és közös gondolkodásba arról, hogyan lehetne a nemek közti egyenlőség szempontjait jobban megjeleníteni a tanárképzésben. November 9-én, a második eseményen, oktatáspolitikával foglalkozó szakemberek és felelősök szűkebb csoportjával arra keresték a választ a projekt felelősei, hogy a szakpolitikai és tantervi intézkedések terén hogyan lehetne érvényesíteni annak tanulságait és eredményeit. Az online műhelyfoglalkozáson az oktatáspolitikával kutatói minőségben foglalkozó szakembereken túl jelen voltak állami, egyházi és alternatív intézményhálózatok képviselői is.