Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020

2019.06.03.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2019/2020
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. A pályázatok benyújtásának határideje karonként változó.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2019-ben 40.000 Ft havonta.

A pályázat benyújtási határideje és a hiánypótlás dátuma karonként változó.
További információk a kari honlapokon olvashatók.