Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – pályázat

2021.06.08.
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – pályázat
A kiemelkedő tanulmányi eredményű hallgatók részére a 2021/2022. tanévre. A szakterületi prioritásokat tükröző kiírásokat a karok honlapjaikon tették közzé.

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók teljesítményének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2021/2022. tanévre nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban intézményünkben az állami ösztöndíjas hallgatók számának 0,8%-a részesíthető, ez a 2021/2022. tanévben 154 fő.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2021-ben 40 000 Ft havonta. Pályázhatnak azon államilag támogatott, állami ösztöndíjas, részösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, valamint az idei tanév második félévében az ELTE-n hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozásáról szóló pályázatot az ELTE írja ki, a pályázati felhívást a karok, köztük az ELTE újonnan létrejövő Gazdaságtudományi Kara (korábban: GTI), valamint a szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően tették közzé a saját prioritásaik alapján a kari honlapon és a Neptun Hirdetőtábla felületén, 2021. június 1. és június 5. között. A hallgatók további tájékoztatásért az elektronikus elérhetőségeken keresztül a karok tanulmányi hivatalaihoz, illetve a kari hallgatói önkormányzatokhoz fordulhatnak.

A pályázatokat a Neptunon keresztül a felhívás hivatalos közzétételét követő 30 napon belül kell elbírálás és rangsorolás céljából a karokon benyújtani. Az eredményeket 2021. július 16. után küldik ki majd a karok.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

Az ösztöndíjban részesíthetők száma karonként
(a hallgatói létszámok arányában):


ÁJK: 8
BDPK: 6
BTK: 43
BGGyK: 6
GTK (GTI): 14
IK: 16
PPK: 19
TáTK: 9
TÓK: 9
TTK: 21
(Tartalék: 3)