Nemzeti Összetartozás Éve 2020

2021.02.15.
Nemzeti Összetartozás Éve 2020
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány esszépályázatot hirdet középiskolások, egyetemi hallgatók és kisközösségek (Horvátországból, Magyarországról, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából) számára.

A pályázóktól 3–6 oldalas esszéket várnak, amelyek eddig rögzítésre nem került eseményeket, történeteket mutatnak be, a nagyobb közösség számára hozzáférhető módon. Az esszék, tanulmányok fejezzék ki a mai nemzedék viszonyát közösségük múltjához. Előny, ha tükrözik a digitális kor eszközeinek használatát a múlt megismerésében és a mai közösségépítésben.

Témák:

  • Történelem / Művelődéstörténet: esszék, esettanulmányok, rövid történetek magyar közösségekről, személyes sorsokról. Családi legendáriumok, visszaemlékezések; helyés családtörténeti kutatások. Miként változtatta meg Trianon a mindennapi életet, családi kapcsolatokat, gazdaságot, kulturális lehetőségeket, nyelvhasználatot. 
  • Irodalom: egy, a régióhoz tárgyával vagy szerzőjével kötődő irodalmi mű elemzése, a közösség életében való jelenléte, hatása a pályázó gondolkodására, világképére. 
  • Képzőművészet / Film: a régióhoz tárgyával vagy alkotójával kötődő képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás bemutatása, hatásvizsgálata.

A pályázatokat a témában járatos szakemberek bírálják el. A legjobb pályázók pénzjutalomban részesülnek. A bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a díjakra fordítható összeget a pályázatok száma és minősége ismeretében ossza el a legjobbak között. Az érdemes pályázók megkaphatják a bírálók szöveges véleményének rövid összefoglalását.

A pályázatokat 2021. március 15. hétfő 20:00 óráig várják a nemzetiosszetartozas@kmta.hu e-mail címre.

További információ
Felhívás