Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korában

Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korában
11/20

2019. november 20. 08:30

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)

11/20

2019. november 20. 08:30 -

ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)


Konferenciát rendez az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként.

Az állam a hatalomhoz való hozzáférést, illetve bizonyos nyelvi csoportok hegemón pozíciójának fenntartását a nyelvhasználat különböző színtereinek szabályozásával, azaz nyelvpolitikával tudja megvalósítani. A saját nyelv használata a szuverenitás, azaz a közjogi önállóság egyik legfontosabb jele. A kisebbségi közösségek számára kiemelten fontos a nyelvhasználat, a nyelvi jogok biztosításán keresztül megélt bizonyos fokú szuverenitás.

Az ELTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke, valamint az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport konferenciája interdiszciplináris keretben mutatja be, hogyan vélekednek a jogtörténet, a nyelvészet, a filozófia és a történettudomány jeles képviselői a nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvésekhez kapcsolódó kérdésekről. A színes előadások nemcsak a magyarság számára és a dualizmus korszakában jelentős problémákat vetnek fel, de a kelet-közép-európai térség közelmúltbeli eseményeinek megértéséhez is fontos adalékokkal szolgálnak.

Program