Nemzetközi és európai adózás

2017.06.13.
Nemzetközi és európai adózás
Már lehet jelentkezni az Állam- és Jogtudományi Karon arra az új, angol nyelvű nemzetközi és európai adózással kapcsolatos képzésre, melyet gyakorló jogászoknak és közgazdászoknak hirdettek meg.

A kurzusnak különös jelentőséget ad, hogy a jogi és a közgazdaságtani gondolkodást közelíti egymáshoz a pénzügy, azon belül az adójog területén, elmélet és gyakorlat síkján egyaránt, ez pedig a gazdaság harmónikusabb működéséhez vezethet. Az egyéves továbbképzés az adózás jelenségét nemzetközi környezetben vizsgálja, nemzetközi oktatógárdával, s várhatóan nemzetközi hallgatósággal, mégis budapesti központból, ami lehetővé teheti egy új gazdasági-jogi szemlélet kialakulását, elterjedését. Az ősszel induló képzésről a program felelősét, Kecső Gábort, a Pénzügyi Jogi Tanszék adjunktusát kérdeztük meg. 

Hogyan illeszkedik a leendő képzés az ÁJK tudományos-oktatási stratégiai terveibe?
Az International and European Taxation programme for lawyers (LL.M. ) and economists képzés meghirdetése jól illeszkedik abba a folyamatba, amelyet Király Miklós professzor, karunk volt dékánja indított útnak a European and International Business Law LL.M. program létrehozásával 2013-ban, majd vitt tovább a kari vezetés a European Human Rights LL.M. képzés akkreditációjával 2015–16-ban. A most induló program tehát a harmadik – és egyben negyedik – angol nyelvű posztgraduális továbbképzés, amely az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézete kínálatában szerepel. Ez jól szemlélteti célunkat, amely nem más, mint az, hogy erősítsük a kar megjelenését az oktatás nemzetközi térképén. Nem alaptalan a kijelentés, hogy az oktatás egyre inkább nemzetközivé válik, a tanulás pedig élethosszig tart. Legújabb képzésünk tehát jól illik abba a stratégiába, amelynek következetes megvalósításával egyetemünk és karunk sikeres lehet a 21. században.

Gazdaság és jog összefüggéseit vizsgáló képzésről van szó. Mi tette lehetővé/szükségessé e két terület összefogását egy képzés keretében?
A program a nemzetközi és európai adójogi ismeretek oktatására irányul. Fontos látni, hogy ennek a területnek vannak sajátosságai, amelyeket leképeztünk a tanmenetben. Az adójogi szabályok mögött a legtöbb esetben közgazdasági összefüggések húzódnak meg, illetve a jogszabályok és az azokra adott adózói magatartások is gazdasági megfontolások tükrében érthetők meg igazán. A tanácsadó cégek munkatársai között például sokan közgazdászok. Ezen a területen tehát – a gyakorló jogászokon túl – pénzügyi-gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberek is dolgoznak. Ugyanakkor az is igaz, hogy a jogi szolgáltatások nyújtása jogi végzettséget igényel. Az International and European Taxation program kialakítása során annyi történt, hogy kifejezésre juttattuk az előbbi sajátosságokat. Ezzel

a piac igényeinek minden bizonnyal nagyobb mértékben felelnek meg az új képzéseink, mintha külön kasztként tekintettünk volna a jogászokra és a közgazdászokra.

Arra is érdemes még felhívni a figyelmet, hogy az oktatók egy része közgazdász végzettséggel rendelkezik, jóllehet többségük jogász. Azt gondolom, hogy a két tudományterület kiválóan ki fogja egészíteni egymást az elméleti és a gyakorlati ismeretek tekintetében egyaránt. A hallgatóink között minden bizonnyal lesz ilyen és olyan végzettséggel rendelkező is.

Mitől egyedi ez a program más hasonló képzésekhez képest?
A program több értelemben véve is egyedi. Egyrészt kivételes az oktatói csapat, amely elkötelezte magát a képzés sikeres megvalósítása mellett. Oktatóink kiemelkedő elméleti tudása és gyakorlatai tapasztalata garantálja a magas színvonalat. Másrészt – és ezt az előbb már említettem – a jogi és a közgazdasági ismeretek szerencsés ötvözetét testesíti meg a program. A jogászoknak több gazdasági, a közgazdászoknak több jogi ismeretet adunk majd át alternatív kurzusok keretében, ám a törzsanyag megegyezik, tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy két programot nyújtunk egyben. Harmadrészt

Magyarországon a mi programunk az egyetlen angol nyelvű nemzetközi és európai adójogi képzés, és tegyük hozzá, hogy Kelet- Közép-Európában is szinte páratlan.

Negyedrészt a programnak az ELTE főépülete ad otthont Budapest közepén, amely a földrajzi értelemben vett Európa szívében található nagyváros kiváló közlekedési lehetőségekkel. Mindezek alapján azt gondolom, hogy a külföldi és a magyar érdeklődőknek egyaránt vonzó képzési lehetőséget kínálunk. Végül a képzés rendkívül kiegyensúlyozott: elméleti és gyakorlati, állami és piaci szempontok, külföldi és hazai oktatók, jogászok és közgazdászok egyszerre kapnak benne helyet.

Mi garantálja a képzés magas színvonalát?
A képzés magas színvonalát mindenekelőtt az biztosítja, hogy kiváló oktatókkal dolgozunk együtt. Hat külföldi oktató működik közre a képzésben, akik közül első helyen Frans Vanistendael professzort szükséges kiemelni. A világ egyik legjobb adójogi kutatóintézetét, az IBFD-t vezette éveken át, számtalan irányadó mű szerzője, illetve szerkesztője. Ugyancsak érdemes felhívni a figyelmet Marco Greggi professzorra Ferrarából és Ekkehart Reimer professzorra Heidelbergből. Reimer professzor például a Vogel-féle, közel kétezer oldalas nemzetközi adójogi nagykommentár két főszerkesztőjének az egyike. Niels Bammens professzor (KU Leuven), Matthias Valta (Düsseldorf) és Daniel Varro (Bécs) a – legjobb értelemben véve – feltörekvő fiatal generációt képviseli. Mind a négy nagy tanácsadó cég közreműködik az oktatásban. Kövesdy Attila (Deloitte) és Sánta Miklós (EY) mellett Szük Balázs (PwC) és Farkas Zoltán (KPMG) a képzés gyakorlati oldalát erősítik majd kiemelkedő tapasztalataik révén. A magyar oktatókról sem szabad ugyanakkor megfeledkezni. Darák Péter, a Kúria elnöke – egyben az ELTE ÁJK adjunktusa – a bírói, Fotiadi Ágnes főosztályvezető-helyettes az adóhatósági, Csabai Róbert osztályvezető a minisztériumi tapasztalatokat tudja majd hasznosítani és becsatornázni a képzésbe. Végül szólni kell az ELTE oktatóiról is, akik nélkül a képzés nem jöhetett volna létre. Így Simon István és Somssich Réka egyetemi docensekről, Papp Mónika és Kajtár Gábor egyetemi adjunktusról és Szatmári Zsoltról, a Pénzügyi Jogi Tanszék megbízott előadójáról. Magam is minden erőmmel azon vagyok, hogy sikerre vigyük az új programot, és arra biztatok mindenkit, hogy a lehető legtöbb energiát tegye a képzésbe.

Jelentkezés: folyamatosan

Részletes leírás, feltételek