Nemzetközi medievisztikai konferencián történészeink

2018.05.17.
Nemzetközi medievisztikai konferencián történészeink
A BTK Történelem Segédtudományai Tanszékén működő OTKA-kutatócsoport munkatársai, Gál Judit, Tarján Eszter és Kádas István 2018. május 9–13 között az Egyesült Államok és a világ egyik legjelentősebb középkor-történeti konferenciáján vettek részt, ahol ismertették kutatási eredményeiket.

Az idén 53. alkalommal megrendezett nemzetközi középkorász kongresszusnak ezúttal is a Western Michigan University kalamazoo-i campusa adott otthont. A kongresszusra az Egyesült Államokból, Európából és a világ számos más pontjáról érkeztek középkorral foglalkozó történészek, megközelítőleg háromezer résztvevő volt jelen. Összesen 552 szekciót, valamint számos kerekasztal beszélgetést bonyolítottak le változatos témákban.

A kutatócsoport munkatársai közül az első előadást Gál Judit tartotta Calming the Storm: The Role of Bishops in Dalmatian Towns during the Hungarian Takeover in the Twelfth Century címmel. Gál Judit előadásában ismertette Könyves Kálmán dalmáciai hadjáratának és a tengermelléki városok békés meghódításának hátterét, kiemelve az ebben az eseménysorban meghatározó szerepet játszó helyi püspökök tevékenységét. Megvizsgálta a dalmát püspökök és érsekek által betöltött szerepeket, illetve ezek változását, bővülését a magyar uralom idején. Az előadásból kiderült, hogy a helyi püspökök kulcsszerepet játszottak Dalmácia irányításában és a király és a városok közötti kapcsolattartásban.

Tarján Eszter a konferencia másnapján tartott heraldikai témájú előadást Lions, Leopards, Greyhounds: Central and Eastern European Royal Coats of Arms in the Early English Rolls of Arms (1272–1307) címmel. A prezentáció során a 13–14. századi angol címerestekercsekben szereplő magyar és dalmát címerábrázolásokat vetette alapos vizsgálat alá. A tekercsek szerzői különféle hagyományokból dolgoztak, mondta el, ismereteiket azonban az általuk látott pecsétek is kiegészítették, így az angol forrásokban szereplő magyar címereket nem szabad fiktívnek bélyegezni. Az előadó a dalmáciai címer legkorábbi, 13. század végi előfordulását is feltárta.

A konferencia zárónapján került sor Kádas István, az OTKA-kutatócsoport, valamint az MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport munkatársa prozopográfiai témájú előadására Movers of the Economy: the Office-Holders. A Prosopography of the Financial Administration of the Medieval Hungarian Kingdom címmel. Kádas István egyrészt ismertette a Lendület kutatócsoport prozopográfiai és archontológiai jellegű kutatását, majd két, illetve három külföldi kereskedő példáján mutatta be az adattár hasznosíthatóságát, aminek köszönhetően a középkori magyar pénzügyigazgatásban szerepet játszó személyek kapcsolatrendszerét is jobban megismerhette a hallgatóság.

A Történelem Segédtudományai Tanszék munkatársai által tartott előadások mind a tanszéki keretek között működő OTKA-kutatócsoport, mind a magyarországi segédtudományi kutatások módszereit, eredményeit bemutatták a nemzetközi szakmai közönségnek.

Forrás: BTK