Nemzetközi projekt indul új magnéziumötvözetek kifejlesztésére

2021.11.25.
Nemzetközi projekt indul új magnéziumötvözetek kifejlesztésére
Az ELTE Anyagfizikai Tanszék közreműködésével megvalósuló MagMax kutatás a V4–japán anyagtudományi pályázat keretében nyert támogatást.

A Visegrádi Csoport (V4) országai és Japán közös finanszírozásában tudományos kutatás indul újfajta magnéziumötvözetek fejlesztésére az ELTE Anyagfizikai Tanszékén. A MagMAX (Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments) projekt célja olyan korszerű multifunkcionális Mg-ötvözetek kifejlesztése, amelyek felhasználhatóak fontos szerkezeti és orvosbiológiai alkalmazásokban még szélsőséges körülmények (például magas hőmérséklet vagy korrozív környezet) esetén is.

A megoldás azon alapszik, hogy a magnéziumot átmeneti fémekkel és ritkaföldfémekkel ötvözik úgy, hogy úgynevezett hosszú periódusú rétegződési rend (Long Period Stacking Order, LPSO) alakuljon ki. A magnéziumban az LPSO szerkezet ötvöző elemekben feldúsult szoros illeszkedésű atomi rétegek periodikus elrendeződésével jön létre. Általánosságban elmondható, hogy az LPSO szerkezet mechanikai tulajdonságai jobbak a Mg alapanyagénál, ezért a nagy szilárdságot megkövetelő felhasználások szempontjából kedvező, ha ilyen fázis jön létre Mg-ötvözetekben.

Az új Mg-LPSO-ötvözeteket az ELTE Anyagfizikai Tanszékének munkatársai együttműködésben fejlesztik a cseh Károly Egyetem, a japán Kumamoto Egyetem, a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutató Intézete és a Varsói Műszaki Egyetem kutatóival. Az ELTE Anyagfizikai Tanszékéről Gubicza Jenő egyetemi tanár, Jenei Péter egyetemi adjunktus és Nagy Péter doktorandusz vesz részt a hároméves projektben, amelynek hazai költségvetése 45 millió Ft.

A korszerű anyagok fejlesztésére 2021-ben kiírt V4–japán felhívásra 42 pályázat érkezett, közülük 5 kapott támogatást. Ezek között van a MagMAX projekt is.

Az Anyagfizikai Tanszék munkatársai legutóbb 2021. májusában kerültek címlapra egy magnéziummal kapcsolatos kutatásukkal, amely elősegíti, hogy a rendkívül alacsony sűrűségű magnéziumot a jövőben szerkezeti anyagként felhasználhassák. 

Forrás: ELTE Fizikai Intézet