Nemzetközi projekten dolgozik az NDI

2013.09.11.
Nemzetközi projekten dolgozik az NDI
Öt egyetem közösen dolgozza ki Európa első nemzetközi pedagógusképzési doktori programját: az egy éve indult projektben részt vesz az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolája is. Halász Gáborral, az NDI egyetemi tanárával és Szabolcs Évával, az NDI igazgatójával beszélgettünk.

Az Európai Pedagógusképzési Doktori Program (EDiTE, European Doctorate in Teacher Education) egyedülálló kezdeményezés. Melyek a program fő ismérvei?
Halász Gábor: Az EDiTE az első olyan európai projekt, amelynek fókuszában a pedagógusképzés áll. Öt európai intézmény – az innsbrucki, a bukaresti, a lisszaboni, a wroclavi egyetemek és az ELTE – vesz részt a programban, az European Network on Teacher Education Policies (ENTEP) szakpolitikai hálózat külső támogatásával. Az elmúlt egy évben lényegében elkészült a leendő képzés innovatív tanterve, amelyet a résztvevők közösen dolgoznak ki. Az EDiTE legfontosabb célja, hogy támogassa a gyakorlat, a szakpolitika-alkotás és a kutatás összekapcsolódását. A programot az Európai Bizottság Erasmus-programja támogatja.
Szabolcs Éva: Nagyon fontos, hogy a kurrikulum kialakításakor rendkívül intenzív egyeztetési folyamat zajlik az egyetemek között: a fogalmak mögötti tevékenységeket is közös nevezőre kell hoznunk, meg kell értenünk az egyes országok sajátosságait. Alapvetően egy angol nyelvű, joint-degree programban gondolkodunk: a leendő hallgatók 60 kreditet közös kurzusok, 120 kreditet pedig kutatási programjuk során szereznek. 2014 őszére egy olyan anyagot állítunk össze, amely már tartalmazza a végleges tantervet és az egyes országok felsőoktatási akkreditációhoz szükséges dokumentumait is.

Az ELTE az egyetlen hazai intézmény, amely részt vesz a projektben.
Halász Gábor: A program gondolata először a már említett szakpolitikai hálózatban, az ENTEP-ben merült fel néhány évvel ezelőtt. Hazánkat e szervezetben Stéger Csilla képviseli, aki jelenleg az Oktatási Hivatal felsőoktatási osztályát vezeti, de korábban a Pedagógiai és Pszichológiai Karon volt doktoranduszunk, ő kereste meg az Egyetemet. A PPK Kari Tudományos Bizottsága pedig a Neveléstudományi Doktori Iskolát kérte meg, hogy vegyen részt a programban és koordinálja a magyar részvételt. Az öt intézet feladata az is, hogy saját országában széles körű konzultációt folytasson. A hazai „kör” nagyon sokszínű: minisztériumi tisztségviselőkkel, gyakorló pedagógusokkal, pedagógusképző intézmények vezetőivel, kutatókkal és hallgatókkal dolgozunk közösen.
Szabolcs Éva: Folyamatos kapcsolatban állunk a Doktori Iskola oktatóival és hallgatóival is, doktoranduszaink pedig egy valóban egyedülálló, nemzetközi projektbe kapcsolódhattak be: komoly kutatási feladatokkal bíztuk meg őket. Többek között áttekintették, hogy az egyes egyetemeken milyen belső kutatási programok zajlanak a pedagógusképzésről, így nagyon fontos adatbázis és elemző keret jött létre. A hallgatók egy része saját disszertációjához is nélkülözhetetlen információkkal gazdagodott.

Milyen kompetenciákkal rendelkeznek majd a végzett doktoranduszok?
Halász Gábor: A programfejlesztők között hamar konszenzus alakult ki arról, hogy egy szakmai orientációjú képzést készítsünk elő: a végzettek a pedagógusképzés területén oktatókként, fejlesztőkként vállalhatnak feladatokat. A program arra is képessé teszi a hallgatókat, hogy leendő szakpolitikusként kritikus szemlélettel értékeljék nemzeti rendszereiket és széles perspektívából, nemzetközi környezetben tekintsenek azokra. Az uniós fejlesztési beavatkozások koordinátorai és a pedagógusképzés kutatói is a program célcsoportjához tartoznak. Nagyon fontos, hogy egy kutatási műhely jön létre, így megoszthatjuk egymással az eredményes gyakorlatokat, figyelhetjük a nemzetközi trendeket.
Szabolcs Éva: Annyiban kiegészíteném ezt, hogy nemcsak az akadémiai és egyetemi közegben dolgozókat érinti majd a képzés, hanem a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat és mentorokat is.

Hogyan zajlik a projekt megvalósítása?
Halász Gábor: Az innsbrucki egyetem komplex projektmenedzsmentet végez: videókonferenciákkal, saját belső intranettel, állandó online jelenléttel. Szeptemberben Lisszabonban találkozunk, ott rendezik a félévenkénti projektértekezletet. A szakmai tartalom mellett rendkívül fontos, hogy hatékony menedzsmenttechnikákat ismerünk meg, amelyeket a hazai projektjeinkben is folyamatosan alkalmazunk.
Szabolcs Éva: A projekt zárásakor, 2014 júliusában az ELTE-n szervezünk egy nemzetközi konferenciát, amelyen az összes résztvevő itt lesz. A konferencián prezentáljuk eredményeinket, illetve az európai pedagógusképzési trendekről is szó lesz majd.