Nemzetközi pszichológiai felmérés indult

2018.05.16.
Nemzetközi pszichológiai felmérés indult
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az egyetemi Minőségfejlesztési Program megvalósításának részeként 2017 decemberében átfogó kérdőíves vizsgálatot folytatott (munkatársi igény, elégedettség és szolgáltatási felmérés), amelynek organikus folytatásaként most az oktató-kutató munkatársak mint az Egyetem teljesítménye szempontjából legmeghatározóbb emberi erőforrások vizsgálatára vállalkozik az ELTE Minőségügyi Iroda és ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék.

A vizsgálat az oktatók-kutatók pszichológiai tőkéjét (optimizmus, önbizalom/jövőbe vetett hit, reziliencia, én-hatékonyság), elkötelezettségét és az egyéni, valamint a szervezet sikeressége közötti összefüggéseket kívánja felmérni. E felmérés egy nemzetközi kutatáshoz kapcsolódik, amely a pszichológiai tőke mellett a kiégést és a munkafüggőséget vizsgálja egyetemi oktatók körében kulturális összehasonlításban.

A felmérésben való részvétel teljesen önkéntes és anonim, eredményei kizárólag aggregált formában kerülnek kielemzésre, a vizsgálat eredményéről egyénre szóló szakvélemény nem készül.

Az oktató-kutató kollégák a kérdőívet 2018. május 31-ig tölthetik ki, a kérdőív elérési útvonalát a "Felkérés nemzetközi pszichológiai kutatásban való részvételre" című levélben találják.