Nevek és szótárak

Nevek és szótárak
11/29

2017. november 29. 09:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 039.)

11/29

2017. november 29. 09:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 039.)


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak címmel szimpóziumot rendez a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében.

A rendezvényen köszöntőt mondanak Horváth Krisztina, az ELTE BTK dékánhelyettese, Tóth Attila, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója, valamint Bölcskei Andrea, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanszékvezetője. A tanácskozás szekcióiban előadások hangzanak el a személynévszótárakról, a helynévszótárakról és a tulajdonnevek megjelenéséről magyar, valamint más nyelvek szótáraiban.

Részletes program