Nézze vissza a 2023-as konferencia plenáris előadásait!

2024.01.31.
Nézze vissza a 2023-as konferencia plenáris előadásait!
II. Felsőoktatás Felsőfokon Konferencia plenáris előadói Dr. habil Dorner Helga, egyetemi docens, az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének igazgatója és Tóth Katalin, a Budapesti Gazdasági Egyetem Oktató és Fejlesztési Iroda oktatásfejlesztési szakértője voltak.

Dr. habil. Dorner Helga: Hagyományos és digitális oktatói szerepek: az egyetemi oktatási tevékenység fejlesztésének lehetőségei

Az egyetemi oktatói szerepkörök szerteágazóak és a kapcsolódó tevékenységek sokrétűek, így az oktatói munka támogatása során erre figyelemmel kell lennünk. Az előadás a „hagyományos” oktatói tevékenységek támogatásának és fejlesztésének lehetőségeit a SoTL, azaz a tanításra fókuszáló tudományosság modelljén (Kreber & Cranton, 2000) keresztül mutatja be, és a 2020-as digitális átállásnak köszönhető értelmezendő új vagy megváltozott oktatói kompetenciákra is reflektál. Egy új kompetenciarendszer, a HiDeComp – Higher Education teachers’ digital competencies (Tondeur et al., 2023) alapján az is megvitatásra kerül, hogy milyen régi-új területeken sajátíthatunk el online felsőoktatási jógyakorlatokat, amelyek segítségével hallgatóink számára hatékony tanulási környezetet tudunk biztosítani. A témában nem hagyható említés nélkül a mesterséges intelligencia (AI) kérdésköre sem, így a prezentáció röviden kitér arra is, hogy az AI térnyerése nyomán a jövőben milyen irányt vehet majd az egyetemi oktatási tevékenység támogatása.

Tóth Katalin: Egyedül nem megy?! – avagy a csoportmunka lehetőségei és kihívásai az egyetemi oktatásban

Az ember társas lény, aki szinte egész életét csoportokban éli le, hiszen különböző csoportszerepekben fejlődünk, élünk, tanulunk, játszunk és dolgozunk. Az egyéntől egyre nagyobb rugalmasságot vár el az élet: új meg új társas közösségekben kell helytállnia, elfogadva azt, hogy egyéni teljesítményét a mások teljesítménye is meghatározza és fordítva. A leendő munkavállalóknak meg kell tanulni csoportban dolgozni, együttműködni és problémát megoldani. (Pásztor et al., 2020). Ezért a felsőoktatásban is egyre inkább fókuszba kerül ezen készség fejlesztésének elősegítése. De vajon mit tehetünk ennek érdekében és mire van ráhatásunk oktatóként egy kurzus során?

Oktatói jógyakorlatra épülő előadásomban valós példán kívánom bemutatni, hogy nagylétszámú szemináriumi csoportok esetén, milyen módon érhető el kompetenciafejlesztő hatás, a tanulási motiváció, a komplex értékelési rendszer és az önálló tanulási képesség erősítésén alapuló csoportmunka megvalósításával. Kitérek a tudatos kurzustervezés fontosságára, az együttműködési készséget támogató egyéni felelősségvállalásra és az ezeket támogató komplex értékelési mód alkalmazására is.

A videók a résztvevők hozzájárulásával kerültek megosztásra.

Videók szerkesztése, animáció: Gráf-Szabó Veronika

Tekintse meg a II. Felsőoktatás Felsőfokon Konferencia absztrakt kötetét a képre kattintva!